نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1398 , دوره  26 , شماره  9 ; از صفحه 102 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر کنترل خطاهای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: از مطرح ترین رویکردهای مقابله با خطاهای آزمایشگاه پزشکی FMEA است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر اساس اجرای FMEA بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی، از لحاظ روش مداخله ای شبه تجربی و از لحاظ گردآوری داده ها مقطعی از نوع قبل-بعد بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد چک لیست ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت بود. جامعه آماری کارشناسان فنی آزمایشگاه های بالینی بود که بصورت تمام سرشماری در دو گروه نمونه مداخله و شاهد و به تعداد 71 نفر در هر گروه انتخاب شدند. داده های پژوهش با آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی همبستگی مقدار متغیرها قبل و بعد از مداخله و آزمون ویلکاکسون جهت تعیین تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران تحلیل شد. از نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین ابعاد ایمنی بیمار قبل و بعد مداخله همبستگی معنی دار (05/0> p) و مثبت وجود دارد. مطابق نتایج آزمون ویلکاکسون، تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران و ابعاد آن یعنی حاکمیت و رهبری ایمنی بیماران (001/0=p، 73/6-= z)، جلب مشارکت و تعامل بیماران و جامعه (001/0=p، 83/5-= z)، خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد (001/0=p، 60/6-= z) و محیط ایمن (001/0=p، 109/6-= z) تایید شد. نتیجه گیری: باتوجه به تاثیری که کنترل خطاهای آزمایشگاه بر ایمنی بیماران داشته است، لذا به مدیران آزمایشگاه های استان مرکزی پیشنهاد می گردد بر اجرای رویکرد FMEA تمرکز نمایند تا نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه با ایمنی بیماران در بلند مدت حاصل شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مومنی زاده، ا.، و ریاحی، ل.، و نظری منش، ل. (1398). تاثیر کنترل خطاهای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 26(9 ), 102-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537118Vancouver : کپی

مومنی زاده ابراهیم، ریاحی لیلا، نظری منش لیلا. تاثیر کنترل خطاهای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1398 [cited 2022May22];26(9 ):102-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537118IEEE : کپی

مومنی زاده، ا.، ریاحی، ل.، نظری منش، ل.، 1398. تاثیر کنترل خطاهای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 26(9 ), pp.102-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537118. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی