نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1398 , دوره  26 , شماره  9 ; از صفحه 47 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: انعطاف ناپذیری روانشناختی، به عنوان یک مدل نظری جدید برای آسیب شناسی روانی، با طیفی از مسائل روانشناختی مرتبط بوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انجام گرفت. روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 408 دانشجو انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه اختلال اضطراب اجتماعی (SPIN)، مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7)، پرسشنامه افسردگی بک-ویرایش دوم (BDI-II) و مقیاس ارزیابی جامع فرآیندهای درمان پذیرش و تعهد (compACT) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و تکنیک معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS-22 و Lisrel-8. 85 استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مسیر هم جوشی شناختی و اجتناب تجربه ای به اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب فراگیر و اختلال افسردگی اساسی در سطح 01/0> pو مسیر خود مفهوم سازی شده و تسلط گذشته و آینده به اختلال اضطراب فراگیر در سطح 01/0>p معنی دار بودند. با این حال مولفه فقدان ارزش ها و عمل متعهدانه هیچ مسیر معنی داری نداشت و از مدل نهایی حذف شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، فرآیندهای آسیب شناختی مربوط به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در میان اختلال های هیجانی، از رویکرد ابعادی به تشخیص و درمان حمایت می کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عطارد، ن.، و نریمانی، م.، و صادقی، گ.، و محمودعلیلو، م.، و عطادخت، ا. (1398). تبیین اختلال اضطراب فراگیر, اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 26(9 ), 47-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537104Vancouver : کپی

عطارد نسترن، نریمانی محمد، صادقی گودرز، محمودعلیلو مجید، عطادخت اکبر. تبیین اختلال اضطراب فراگیر, اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1398 [cited 2022June30];26(9 ):47-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537104IEEE : کپی

عطارد، ن.، نریمانی، م.، صادقی، گ.، محمودعلیلو، م.، عطادخت، ا.، 1398. تبیین اختلال اضطراب فراگیر, اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 26(9 ), pp.47-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537104. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 356 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی