برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همبستگی سلامت مالی و تداوم کسب و کار بانک ها با میانجی گری تاب آوری سازمانی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سلامت مالی بانک به معنای وضعیت مالی و عملیاتی مطلوب یک بانک، عاملی است که می تواند در تداوم کسب و کار بانک نقش قابل توجهی داشته و منجر به تاب آوری بانک در برابر بحران ها شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی سلامت مالی و تداوم کسب و کار بانک با نقش میانجی تاب آوری سازمانی انجام گرفت. روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری، شامل مدیران میانی و عملیاتی بانک آینده به تعداد 260 نفر بود که با استفاده فرمول کوکران، 160نفر انتخاب شدند. داده ها از 160 نفر با استفاده از سه ابزار شامل"سنجه های سلامت سیستم های مالی" (Financial Systems Soundness Indicators "پرسشنامه مدیریت تداوم کسب و کار " (Business Continuity Management Questionnaire) و "ابزار اندازه گیری تاب آوری سازمانی" (The Organizational Resilience Measurement Tool) جمع آوری شد. پس از ترجمه پرسشنامه ها، روایی ابزارها با استفاده از نسبت روایی محتوا و سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی هر سه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی ا س اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس استفاده گردیده است. یافته ها: سلامت مالی و مولفه های آن با تاب آوری سازمانی (15/0 = β ، 01/0 > P) و همچنین با تداوم کسب و کار بانک (16/0 = β ، 01/0 > P) همبستگی مثبت و معنی داری دارد. تاب آوری سازمانی و مولفه های آن نیز با تداوم کسب و کار (15/0 = β ، 01/0 > P) همبستگی مثبت و معنی دار دارد. نتیجه گیری: سلامت مالی در صنعت بانکداری با تداوم کسب و کار و میانجی گری تاب آوری سازمانی همبستگی مثبت و معنادار دارد. پیشنهاد می گردد؛ مدیران بانک ها برای حفظ تداوم کسب و کار و تاب آوری سازمانی، بر اساس یک جریان مستمر، شاخص های سلامت مالی را ارتقا دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروی، س.، و نجفی، ا.، و محمدی، ن.، و مرجانی، م. (1398). همبستگی سلامت مالی و تداوم کسب و کار بانک ها با میانجی گری تاب آوری سازمانی. مدیریت ارتقای سلامت, 8(4 ), 35-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536449Vancouver : کپی

خسروی سالار، نجفی امیر، محمدی نبی اله، مرجانی محمدرضا. همبستگی سلامت مالی و تداوم کسب و کار بانک ها با میانجی گری تاب آوری سازمانی. مدیریت ارتقای سلامت. 1398 [cited 2022January20];8(4 ):35-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536449IEEE : کپی

خسروی، س.، نجفی، ا.، محمدی، ن.، مرجانی، م.، 1398. همبستگی سلامت مالی و تداوم کسب و کار بانک ها با میانجی گری تاب آوری سازمانی. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 8(4 ), pp.35-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536449. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی