برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی نوجوان محور با درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان نوجوانان دختر دارای علائم بی موبایل هراسی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بی موبایل هراسی مانند هر فوبی دیگری نیازمند توجه درمانی، به ویژه در میان نوجوانان است. پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی نوجوان محور با درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان نوجوانان دارای علائم بی موبایل هراسی اجرا شد. روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان شهر اصفهان بود که نمره آن ها در "پرسشنامه نوموفوبیا “ Nomophobia Questionnaire” بالاتر از خط برش قرار می گرفت. از این میان 60 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه درمان ذهن آگاهی نوجوان محور پژوهشگر ساخته، درمان هیجان مدار و درمان شناختی-رفتاری و گروه کنترل جایگزین شدند. دو گروه درمانی هر یک به مدت 10 جلسه مداخلات درمانی را دریافت نمودند درصورتی که درمانی بر گروه کنترل اجرا نشد. ابزار جمع آوری داده های "مقیاس دشواری تنظیم هیجان" (Difficulties in Emotion Regulation Scale) بود. روایی محتوایی و پایایی با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه ها تأیید شد. داده ها به وسیله نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شد. یافته ها: بین سه درمان ذهن آگاهی نوجوان محور، درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار، بر تنظیم هیجان با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد (01/0>P). در عین حال بین سه نوع درمان بر تنظیم هیجان تفاوت معناداری به دست نیامد (05/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

داوودی، ر.، و منشئی، غ.، و گل پرور، م. (1398). مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی نوجوان محور با درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان نوجوانان دختر دارای علائم بی موبایل هراسی. مدیریت ارتقای سلامت, 8(4 ), 16-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536444Vancouver : کپی

داوودی روژین، منشئی غلامرضا، گل پرور محسن. مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی نوجوان محور با درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان نوجوانان دختر دارای علائم بی موبایل هراسی. مدیریت ارتقای سلامت. 1398 [cited 2021September28];8(4 ):16-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536444IEEE : کپی

داوودی، ر.، منشئی، غ.، گل پرور، م.، 1398. مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی نوجوان محور با درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان نوجوانان دختر دارای علائم بی موبایل هراسی. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 8(4 ), pp.16-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536444. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی