برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  32 , شماره  40 ; از صفحه 109 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت کمي و کيفي توده هاي ارس در دامنه هاي کپه داغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

به منظور بررسي وضعيت کمي و کيفي جنگل هاي ارس، توده هاي جنگلي آن در دامنه هاي کپه داغ خراسان انتخاب شدند. سپس نقشه هاي شيب، جهت جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا تهيه و پس از تلفيق نقشه هاي فوق، واحدهاي شکل زمين نيز آماده شد. با توجه به تيپ بندي بهتر واحدهاي اراضي بر مبناي ويژگي هاي فيزيوگرافيک و از سوي ديگر به دليل اينکه استفاده از روش استراتيفيکاسيون که در تيپ بندي موجب مي شود نتايج مشخصه هاي مورد بررسي در قطعات نمونه، انحراف معيار زيادي نداشته باشند و همگني مناسبي داشته باشند، از روش استراتيفيکاسيون (مونه بندي) براي نمونه برداري استفاده شد. از آنجايي که به دليل همگن بودن شرايط درون هر يک از واحدهاي اراضي براي مقايسه ميانگين هاي مربوط به مشخصه هاي کمي پيوسته از لحاظ آماري وجود حداقل سه تکرار ضروري است. بنابراين با در نظر گرفتن شرايط صعب العبور منطقه مورد بررسي در اين پژوهش به برداشت سه قطعه نمونه مربع شکل (به عنوان سه تکرار) به مساحت 2500 مترمربع در هر واحد شکل زمين به صورت منظم تصادفي اقدام و در مجموع 45 پلات برداشت شد. در هر قطعه نمونه، مشخصه هاي تعداد، قطر برابر سينه، ارتفاع کل درخت، ارتفاع تاج، سطح تاج پوشش درختان ارس، تعداد در هکتار، رويه زميني، قطر سطح مقطع متوسط، ضريب قدکشيدگي، نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل، ميزان زادآوري، درصد درختان سالم و شاداب و درصد درختان ارس داراي تنه واحد اندازه گيري و ثبت شد. بررسي نمودار پراکنش درختان در طبقات قطري رويشگاه مورد بررسي نشان مي دهد رويشگاه مورد بررسي داراي ساختار ناهمسال است. توده هاي ارس رويشگاه در مقايسه با ساير رويشگاه هاي ارس ايران تنک بوده و تعداد در هکتار پايه هاي ارس در اين رويشگاه بسيار کم است. درصد تاج پوشش ارس بسيار کم است. فاصله درختان در برخي مناطق بحدي است که در واقع منطقه حالت جنگلي بودن خود را از دست داده است. تخريب هاي شديد صورت گرفته در منطقه، وجود خاک سطحي و فرسايش يافته و کاهش نزولات آسماني در چند ساله اخير، سبب ايجاد ضعف فيزيولوژيک در پايه ها شده، به طوري که استعداد ابتلاي آنها به آفات و امراض بيشتر به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

مومنی مقدم، ت.، و حسینی، س.، و مخدوم فرخنده، م.، و اکبری نیا، م. (1385). بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ. محیط شناسی, 32(40), 109-116. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53634Vancouver : کپی

مومنی مقدم تکتم، حسینی سیدمحسن، مخدوم فرخنده مجید، اکبری نیا مسلم. بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ. محیط شناسی. 1385 [cited 2021April15];32(40):109-116. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53634IEEE : کپی

مومنی مقدم، ت.، حسینی، س.، مخدوم فرخنده، م.، اکبری نیا، م.، 1385. بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ. محیط شناسی, [online] 32(40), pp.109-116. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53634>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی