برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نگرش بیماران و خانواده ها در مورد انتقال خبر بد در بخش های اونکولوژی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل
 
چکیده: 
پیش زمینه و هدف: انتقال خبر بد یکی از چالش های مهم در بیماران دچار سرطان می باشد. این مطالعه به منظور بررسی نگرش بیماران و خانواده بیماران که با تشخیص سرطان بستری بودند، انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع توصیفی-مقطعی می باشد، 196 نفر از بیماران و خانواده بیماران دچار سرطان(62 بیمار، 76 نفر خانواده بیمار بزرگ سال و 58 نفر خانواده کودک بیمار) بستری در بخش های اونکولوژی بیمارستان امام (ره) و بوعلی شهر اردبیل به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که در 6 بعد فرد، زمان و مکان مناسب جهت دادن خبر بد، میزان اطلاعات داده شده، پذیرش خبر بد، عوامل موثر بر نحوه انتقال خبر بد و اطلاعات دموگرافیک تنظیم شده بود. پرسشنامه به روش مصاحبه تکمیل شد. یافته ها: بر اساس یافته ها تفاوت معنی دار آماری بین سن و نگرش در بعد پذیرش خبر بد در هر 3 گروه((p=0. 045 وجود دارد، خانواده کودک نگرش بالاتر از خانواده بیمار بزرگ سال و خود بیمار بزرگ سال در بعد زمان مناسب دادن خبر بد(تفاوت بین گروهی: 0. 017)و نگرش پایین تر از دو گروه دیگر در بعد عوامل موثر بر دادن خبر بد(تفاوت بین گروهی: 0. 007) دارد. بیماران با جنس مونث نگرش پایین تر به مکان دادن خبر بد(p=0. 046) دارند. در خانواده بیماران بزرگ سال افراد با تحصیلات بالاتر نگرش پایین تری به فرد دهنده خبر بد(p=0. 009)دارند. همچنین افراد با درآمد بالاتر نگرش بالاتر به زمان دادن خبر بد(p=0. 046) دارند. سکونت در منزل شخصی باعث نگرش بالاتر نسبت به مکان مناسب (p=0. 043)و میزان اطلاعات برای دادن خبر بد(p=0. 043) بوده است و نیز در خانواده بیماران با بیماری حاد نگرش بالاتر به میزان اطلاعات داده شده در مورد خبر بد(p=0. 033)وجود دارد. افراد شاغل در گروه خانواده بیماران خردسال نگرش بالاتر به پذیرش خبر بد(p=0. 04) داشته اند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد در نگرش بیمار و خانواده بیمار بزرگ سال و خانواده بیمار خردسال تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در برخی جنبه های نگرش و در مقایسه با برخی متغیرهای دموگرافیک تفاوت وجود دارد و باید در انتقال خبر بد به شرایط اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیک افراد توجه شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقامحمدی، م.، و الفبایی، ا.، و بابایی، ف.، و بی آزار، ن.، و قرداشخانی، س. (1398). نگرش بیماران و خانواده ها در مورد انتقال خبر بد در بخش های اونکولوژی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 17(12 (پی در پی 125) ), 955-964. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536111Vancouver : کپی

آقامحمدی معصومه، الفبایی اکرم، بابایی فاطمه، بی آزار ندا، قرداشخانی سودا. نگرش بیماران و خانواده ها در مورد انتقال خبر بد در بخش های اونکولوژی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1398 [cited 2021December04];17(12 (پی در پی 125) ):955-964. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536111IEEE : کپی

آقامحمدی، م.، الفبایی، ا.، بابایی، ف.، بی آزار، ن.، قرداشخانی، س.، 1398. نگرش بیماران و خانواده ها در مورد انتقال خبر بد در بخش های اونکولوژی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 17(12 (پی در پی 125) ), pp.955-964. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536111. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی