برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی در حالتهای واقعی و دارونما بر سوگیری توجه و سوگیری گرایشی در سوءمصرف کنندگان مواد افیونی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: ناتوانی در کنترل مصرف مواد مخدر یکی از جنبه­ های اصلی وابستگی به مواد است. بخشی از این ناتوانی، ناشی از وجود سوگیری­ های شناختی است که در نتیجه تماس مداوم افراد با مواد ایجاد می­ شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی در حالت­ های واقعی و دارونما بر سوگیری توجه و سوگیری گرایشی در سوء­ ­ مصرف­ کنندگان مواد افیونی انجام گرفت. روش بررسی: این یک پژوهش شبه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه کنترل بود. از بین سوء مصرف کنندگان مواد افیونی شهر کرمان در سال 1397، 75 نفر به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی و به نسبت مساوی در 3 گروه آزمایش(واقعی)، دارونما و کنترل تقسیم شدند. به منظور اصلاح سوگیری شناختی در دو گروه آزمایش و دارونما، از تکالیف کامپیوتری استفاده شد. این تکالیف شامل تکلیف دات پراب(به منظور اصلاح سوگیری توجه) و تکلیف گرایش اجتناب(به منظور اصلاح سوگیری گرایشی) بودند که در هر جلسه درمانی، هر دو تکلیف به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتند. در گروه واقعی به مدت 8 جلسه، نسخه واقعی تکالیف کامپیوتری اصلاح سوگیری شناختی ارایه گردید و گروه دارونما نیز به مدت 8 جلسه نسخه دارونمای این تکالیف را دریافت نمودند، اما گروه کنترل هیچ مداخله­ ای دریافت نکردند. داده­ ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد پس از انجام مداخلات، سوگیری توجه در گروه واقعی (57/38=SD؛ 28/28=M) نسبت به گروه دارونما (36/34=SD؛ 16/0=M) و کنترل(33/73=SD؛ 16/3-=M) کاهش معنی داری یافت و درمان اصلاح سوگیری توجه منجر به کاهش سوگیری توجه شد(05/0≥ p)، اما حالت دارونمای این مداخله، تأثیری در کاهش سوگیری توجه نداشت. در سوگیری گرایشی نیز بین گروه واقعی و دارونما نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد(05/0≥ p). نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثربخشی مداخله اصلاح سوگیری شناختی در اصلاح سوگیری توجه و سوگیری گرایشی سوء­ مصرف­ کنندگان مواد افیونی است و می توان از آن به عنوان مداخله­ ای ­ مکمل و کم هزینه در امر درمان اعتیاد استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زراعت حرفه، ف.، و موسوی نسب، س.، و رحمتی، ع. (1398). مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی در حالتهای واقعی و دارونما بر سوگیری توجه و سوگیری گرایشی در سوءمصرف کنندگان مواد افیونی. ارمغان دانش, 24(5 (پی در پی (2) 136) ), 968-983. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536011Vancouver : کپی

زراعت حرفه فهیمه، موسوی نسب سیدمحمدحسین، رحمتی عباس. مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی در حالتهای واقعی و دارونما بر سوگیری توجه و سوگیری گرایشی در سوءمصرف کنندگان مواد افیونی. ارمغان دانش. 1398 [cited 2021July27];24(5 (پی در پی (2) 136) ):968-983. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536011IEEE : کپی

زراعت حرفه، ف.، موسوی نسب، س.، رحمتی، ع.، 1398. مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی در حالتهای واقعی و دارونما بر سوگیری توجه و سوگیری گرایشی در سوءمصرف کنندگان مواد افیونی. ارمغان دانش, [online] 24(5 (پی در پی (2) 136) ), pp.968-983. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536011. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 39 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی