برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد یاسوج، یاسوج، ایران
 
چکیده: 
هدف و زمینه: پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثر بخشی درمان فراشناختی ولز بر باورهای فراشناختی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام گردید. روش پژوهش: طرح این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه های شهر گچساران بود که به روش نمونه گیری هدفمند 300 نفر از دانشجویان به کمک پرسشنامه اضطراب اجتماعی بررسی شدند. سپس از بین کسانی که نمره اضطراب شان دو انحراف معیار بیشتر از میانگین بود، 60 نفر بصورت تصادفی انتخاب و در گروه های 30 نفری آزمایش و شاهد به شکل تصادفی قرار داده شدند. پرسشنامه باورهای فراشناختی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای گروه ها اجرا شد. پس از اجرای ملاحظات اخلاقی (رضایت آگاهانه، تمایل، رازداری)، گروه آزمایش تحت درمان فراشناختی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ نوع درمانی دریافت نکرد. نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس و با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد، بین دو گروه در تمامی مولفه ها در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (P<. 05). با توجه به شاخص های توصیفی، نمرات گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. این امر در مورد مولفه های پژوهش در پیگیری هم صدق می کرد. لذا درمان فراشناختی به صورت معناداری باعث بهبود باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در پس آزمون و پایداری نتایج درمان در پیگیری شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از بهبود علائم بیماران در پس آزمون و پیگیری یک ماهه بود. با توجه به نتایج مرحله پس آزمون به نظر می رسد درمان گروهی فراشناختی در بهبود باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی موثر بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفی خانی قلی زاده، س.، و محمودی، آ. (1398). اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. ارمغان دانش, 24(3 (پی در پی (1) 134) ), 540-554. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535956Vancouver : کپی

صفی خانی قلی زاده سیما، محمودی آرمین. اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. ارمغان دانش. 1398 [cited 2021December08];24(3 (پی در پی (1) 134) ):540-554. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535956IEEE : کپی

صفی خانی قلی زاده، س.، محمودی، آ.، 1398. اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. ارمغان دانش, [online] 24(3 (پی در پی (1) 134) ), pp.540-554. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535956. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی