برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد یاسوج، یاسوج، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: در ایران، طی 20 سال گذشته، میزان رشد سوء مصرف مواد بیش از 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است. برای مقابله با این معضل، رویکرد های روان درمانی در سال های اخیر به تدریج گسترش یافته است و یک موضوع مهم در ترک اعتیاد، علت اقدام به ترک اعتیاد هستند هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج بود. مواد و روش ها: جامعه پژوهش دربرگیرنده تمامی معتادان در حال ترکی بود که در سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد شهر یاسوج مراجعه کرده بودند نمونه پژوهش شامل 30 آزمودنی بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس روش روش درمانی حساسیت زدایی بر روی گروه آزمایش به مدت 5 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید و بر روی گروه گواه هیچ گونه عمل آزمایشی صورت نگرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گرانفسکی(2006) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) و تک متغیری (آنکوا) و تی مستقل و نرم افزار spss استفاده شد. یافته های پژوهش: تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای احساس تنهایی(f=14/42)نشان داد بین بیماران گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(p=0/001) با توجه به نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در این دو متغیر مشخص گردید، روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد موجب تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است. بحث و نتیجه گیری: حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج موثر بود لذا روان شناسان می توانند با آموزش این روش درمانی کوتاه مدت و اجرای آن بر بیماران معتاد اقدام به ترک، نقش اساسی در افزایش سازگاری این افراد، داشته باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی، س.، و ماردپور، ع. (1398). اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج. ارمغان دانش, 24(3 (پی در پی (1) 134) ), 526-539. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535954Vancouver : کپی

عباسی سمانه، ماردپور علیرضا. اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج. ارمغان دانش. 1398 [cited 2022January28];24(3 (پی در پی (1) 134) ):526-539. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535954IEEE : کپی

عباسی، س.، ماردپور، ع.، 1398. اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج. ارمغان دانش, [online] 24(3 (پی در پی (1) 134) ), pp.526-539. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535954. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی