برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه و عوامل مرتبط با آن در شهر یزد در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران
 
چکیده: 
پیش زمینه و هدف سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان در زنان می باشد که امروزه بقای این بیماران بعد از تشخیص افزایش یافته است. اما ازآنجایی که مسئله حائز اهمیت تنها بقا افراد نیست، هدف از مطالعه حاضر بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به سرطان سینه می باشد. مواد و روش کار مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی مقطعی در سال 1395 بر روی 106 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده یزد انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های QLQ-BR23 و QLQ-C30 استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS24 و آزمون های آماری رگرسیون تک متغیره، چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها در مطالعه حاضر نمره کل کیفیت زندگی 41/18± 77/64 بوده است. بیشترین مشکل افراد در زمینه مشکلات مالی (56/31± 73/37) و تصور از آینده (66/25± 76/81) بود. با استفاده از رگرسیون چند متغیره بین کیفیت زندگی و وضعیت تاهل ارتباط معنی داری (p<0. 05) مشاهده گردید. همچنین بین کیفیت زندگی و علائم بیماری (به جز یبوست و اسهال) همبستگی معکوس و معنی داری (p<0. 05) وجود داشت. بحث و نتیجه گیری با توجه به نتایج مطالعه حاضر، بین وضعیت تاهل و علائم بیماری با کیفیت زندگی افراد ارتباط وجود دارد که به دلیل حمایت های خانواده از فرد می باشد. لذا توصیه می شود با فراهم آوردن حمایت های اجتماعی بیشتر از این افراد و بهبود علائم بیماری به بهبود وضعیت کیفیت زندگی آن ها کمک شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاح زاده، ح.، و ربیعی فرادنبه، م.، و فرات یزدی، م.، و عابدی کوشکی، س.، و عیدی، ف. (1398). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه و عوامل مرتبط با آن در شهر یزد در سال 1395. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 17(8 (پی در پی 121) ), 667-673. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535831Vancouver : کپی

فلاح زاده حسین، ربیعی فرادنبه مریم، فرات یزدی محمد، عابدی کوشکی سارا، عیدی فرشته. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه و عوامل مرتبط با آن در شهر یزد در سال 1395. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1398 [cited 2022January18];17(8 (پی در پی 121) ):667-673. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535831IEEE : کپی

فلاح زاده، ح.، ربیعی فرادنبه، م.، فرات یزدی، م.، عابدی کوشکی، س.، عیدی، ف.، 1398. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه و عوامل مرتبط با آن در شهر یزد در سال 1395. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 17(8 (پی در پی 121) ), pp.667-673. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535831. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 432 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی