نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دی 1398 , دوره  32 , شماره  121 ; از صفحه 50 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: سواد سلامتی به عنوان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی تعریف می شود که بر تصمیم گیری های مرتبط با سلامتی اثرگذار است. آسم از بیماری های مزمن شایع بوده و کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش تعیین ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد در سال 1397 بود. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی توصیفی بود. تعداد 300 بیمار مبتلا به آسم با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی و سواد سلامت بود که به صورت خودگزارش دهی تکمیل شد. داده ها با SPSS نسخه 16و آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها، بیشتر بیماران زن (3/52%)، متاهل (3/87%) با میانگین سنی 08/11 ± 9/43 بودند. همچنین بیشتر (3/73%) واحدهای مورد پژوهش برای دریافت مطالب مرتبط با بیماری آسم از گزینه پرسیدن از پزشک و کارکنان بهداشتی و درمانی استفاده می کردند. میانگین سواد سلامت 55/28 ± 78/100 بود و بیشترین نمره مربوط به مولفه ارزیابی (5/68) و کمترین نمره مرتبط با مولفه دسترسی (36/55) بود. همچنین سواد سلامت بیشتر واحدهای مورد پژوهش (45%) ناکافی بود. میانگین نمره کیفیت زندگی 32/5 ± 91/46 بود و کمترین میانگین به بعد جسمی (88/2 ± 66/10) و بیشترین میانگین به بعد نگرانی در مورد سلامتی (88/2 ± 41/17) اختصاص داشت. بین سواد سلامت و مولفه های آن با کیفیت زندگی و ابعاد آن ارتباط آماری معنی داری یافت نشد (0/05
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، م.، و برخورداری شریف آباد، م.، و نصیریانی، خ.، و فلاح زاده، ح. (1398). ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم. نشریه پرستاری ایران, 32(121 ), 50-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535562Vancouver : کپی

کاظمی مینا، برخورداری شریف آباد معصومه، نصیریانی خدیجه، فلاح زاده حسین. ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم. نشریه پرستاری ایران. 1398 [cited 2022August12];32(121 ):50-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535562IEEE : کپی

کاظمی، م.، برخورداری شریف آباد، م.، نصیریانی، خ.، فلاح زاده، ح.، 1398. ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم. نشریه پرستاری ایران, [online] 32(121 ), pp.50-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535562. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی