نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 57 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ارزش افزوده بخش آب با ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و برق در استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 
چکیده: 
آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز دارای اهمیت زیادی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حساب های ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و غیرمستقیم نهاده اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. برای بررسی تأثیر رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و برق بر رشد ارزش افزوده بخش آب در استان مازندران، ضرایب مدل ARDL با استفاده از نرم افزار میکروفیت تخمین زده شدند. برایبررسی ایستایی متغیرها، از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته استفاده شد. آزمون ایستایی متغیرها نشان داد که تمام متغیرها در سطحاطمینان 95 درصد معنی دار بودند و با تئوری نیز سازگاری داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین مدل، یک درصد افزایش (کاهش) در ارزش افزوده بخش های صنعت و برق به ترتیب منجر به 54/0 و 39/0 درصد افزایش (کاهش) در ارزش افزوده بخش آب شد. همچنین، یک درصد افزایش (کاهش) در ارزش افزوده بخش کشاورزی باعث 54/0 درصد کاهش (افزایش) در ارزش افزوده بخش آب شد. بخش های صنعت و برق به-ترتیب بیشتر از بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش آب مؤثر بودند. بر اساس نتایج، صرفه جویی در مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعت و برق سبب افزایش تأثیر ارزش افزوده این بخش ها بر ارزش افزوده بخش آب می شود.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درزی نفت چالی، ع.، و رفیعی راد، س.، و خوش روش، م.، و عسگری، ا.، و بابایی، م.، و زبردست رستمی، ح. (1398). رابطه ارزش افزوده بخش آب با ارزش افزوده بخش های کشاورزی, صنعت و برق در استان مازندران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 23(1 ), 57-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535514Vancouver : کپی

درزی نفت چالی عبداله، رفیعی راد ساره، خوش روش مجتبی، عسگری احمد، بابایی محمدرضا، زبردست رستمی حسینعلی. رابطه ارزش افزوده بخش آب با ارزش افزوده بخش های کشاورزی, صنعت و برق در استان مازندران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1398 [cited 2022May17];23(1 ):57-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535514IEEE : کپی

درزی نفت چالی، ع.، رفیعی راد، س.، خوش روش، م.، عسگری، ا.، بابایی، م.، زبردست رستمی، ح.، 1398. رابطه ارزش افزوده بخش آب با ارزش افزوده بخش های کشاورزی, صنعت و برق در استان مازندران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 23(1 ), pp.57-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535514. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی