برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
پیش زمینه و هدف پذیرش سالمندان در بیمارستان می تواند آنان را در وضعیتی بحرانی و پر از عوامل متعدد و پیچیده به بیمار قرار دهد که رعایت نکات مربوط به مراقبت ایمن در این مراکز توسط پرستاران، شیوع بیماری و صدمات به آنان را کاهش می دهد، طول مدت درمان یا بستری آنان در بیمارستان را کوتاه می کند، وضعیت عملکردی بیماران را بهبود و همچنین حس رفاه و رضایتمندیشان را افزایش می دهد. ازاین رو بررسی و پایش عملکرد کادر درمان ازجمله پرستاران در این رابطه مهم است. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و آیت الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هدف ارزیابی عملکرد پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران سالمند انجام شد. مواد و روش کار در این مطالعه، 50 نفر از پرستاران به صورت نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی انتخاب شدند و به میزان 3 بار عملکرد مراقبتی ایشان در شیفت های مختلف کاری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مطالعه، چک لیست مشاهده ای محقق ساخته، شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و عملکرد ایمن بود. نتایج حاصل از تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و نیز آزمون های آماری کای دو، کروس کال ولیس و من ویتنی حاصل شدند. یافته ها درمجموع، 61 درصد از پرستاران دارای عملکرد مطلوب بودند. نوع شیفت که بیشترین میزان مطلوبیت عملکرد در شیفت صبح و عصر بود و پرستاران با سابقه کاری بیشتر، پرستاران قراردادی، پیمانی و رسمی و نیز پرستاران شیفت های ثابت، بیشترین عملکرد مطلوب را نشان دادند. همچنین مشخص شد که بین سابقه کار پرستاران و عملکرد ایمن آنان ارتباط مستقیمی وجود دارد (p ≤ 0. 05). نتیجه گیری با توجه به استانداردهای ایمنی بیمار و هدف اصلی نظام سلامت در جهت ارائه خدمات با کیفیت، نیاز به برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء امر مراقبت ایمن وجود دارد. همچنین نیز پیشنهاد می شود در شیفت های کاری از پرستاران با سابقه کار بیشتر در کنار پرستاران تازه کار استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاخانی، ن.، و علی زاده، ف.، و بقایی، ر.، و علی نژاد، و. (1398). بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 17(1 (پی در پی 114) ), 71-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535035Vancouver : کپی

آقاخانی نادر، علی زاده فرنگیس، بقایی رحیم، علی نژاد وحید. بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1398 [cited 2021October23];17(1 (پی در پی 114) ):71-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535035IEEE : کپی

آقاخانی، ن.، علی زاده، ف.، بقایی، ر.، علی نژاد، و.، 1398. بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 17(1 (پی در پی 114) ), pp.71-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535035. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی