نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

دانش مبتلايان به پرفشاري خون از علايم و عوارض بيماري و ميزان فشار خون خود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری
 
چکیده: 
زمينه و هدف: کنترل فشار خون يکي از مشکلات اساسي مبتلايان به پرفشاري خون مي باشد که در نتيجه عدم پذيرش بيماري و درمان از جانب بيمار به وجود مي آيد. با توجه به اين که سطح دانش بيماران مي تواند عامل مهمي در پذيرش درمان اين گونه بيماريها باشد، مطالعه حاضر به منظور بررسي سطح آگاهي و دانش بيماران مبتلا به پرفشاري خون از ميزان فشار خون خود، علايم و عوارض بيماري پرفشاري خون انجام شد. روش تحقيق: اين مطالعه توصيفي- تحليلي در سال 1383 و در بخشهاي مختلف (اورژانس، قلب، CCU و درمانگاه هاي تخصصي) بيمارستان ولي عصر (عج) شهر بيرجند انجام شد. 385 بيمار از جامعه آماري در دسترس انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي حاوي دو بخش اطلاعات جمعيت شناختي و سنجش دانش بيماران از محدوده فشار خون خود، فشار خون سيستول و دياستول و سطح دانش آنان از علايم و عوارض بيماري پرفشاري خون بود. روايي پرسشنامه توسط چهار نفر متخصص قلب مورد تاييد قرار گرفت. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از جداول توصيفي و آزمون Chi-Square سطح معني داريP≤0.05  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: از ميان 385 بيمار مورد پژوهش 28.4% در گروه سني 51-60 سال قرار داشتند؛ ميانگين سني اين افراد 13.14±58 سال بود. پاسخ 77.1% و 44.9% از بيماران به ترتيب به سوالات مربوط به محدوده فشار خون سيستول و دياستول صحيح بود. 73% محدوده فشار خون خود را مي دانستند. 79.9% از بدون علامت بودن بيماري پرفشاري خون و 59% نسبت به عوارض کليوي بيماري پرفشاري خون آگاهي نداشتند. سطح دانش 32.5% در حد ضعيف و 23.4% در حد متوسط قرار داشت. بين سطح دانش با جنس و منبع کسب اطلاعات (P<0.05) با تحصيلات، محل سکونت، شغل (P<0.001) ارتباط معني دار آماري وجود داشت. نتيجه گيري: به منظور پيشگيري از افزايش مرگ و مير و آسيب هاي جبران ناپذير ناشي از کم اهميت شمردن بيماري، بهتر است به افراد در معرض خطر و مبتلايان به بيماري پرفشاري خون آموزشهاي لازم داده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودی راد، غ.، و محمودی راد، ز. (1385). دانش مبتلایان به پرفشاری خون از علایم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 13(1 (پیاپی 26)), 42-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53489Vancouver : کپی

محمودی راد غلامحسین، محمودی راد زهرا. دانش مبتلایان به پرفشاری خون از علایم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1385 [cited 2022August10];13(1 (پیاپی 26)):42-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53489IEEE : کپی

محمودی راد، غ.، محمودی راد، ز.، 1385. دانش مبتلایان به پرفشاری خون از علایم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 13(1 (پیاپی 26)), pp.42-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53489. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 336 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی