نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی درک و بیان اسامی و پایایی دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرهمدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: کودکان کم توان ذهنی دچار تأخیر کلی هستند که روی رشد حرکتی، شناختی، ارتباطی، گفتار و زبان آنها تأثیر می گذارد. کاهش در تعداد واژگان و سازمان دهی ضعیف واژگان ذهنی از جمله پیامد های بارز کم توان ذهنی است. هدف از این مطالعه بررسی توانایی درک و بیان اسامی و پایایی آزمون-بازآزمون دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی، روی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر فارسی زبان شهر همدان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، 40 کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر با میانگین سنی 25/1± 9/7 سال (22 پسر و 18 دختر) به عنوان نمونه ها ی مورد بررسی از آموزشگاه استثنایی شهر همدان انتخاب شدند. جهت بررسی توانایی درک و بیان اسامی از دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی استفاده گردید و به منظور بررسی پایایی آزمون-بازآزمون نیز، 10 کودک طی دو نوبت، با فاصله زمانی یک روز، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: بین امتیازات درک و بیان اسامی، رابطه مستقیم و مثبتی وجود داشت(662/0=r و 001/0>P). مقایسه میانگین امتیازات درک و بیان اسامی در دو جنس حاکی از آن بود که این تفاوت ها معنی دار نیستند. بررسی پایایی آزمون-بازآزمون هم حاکی از این بود که این دو آزمون پایایی مطلوبی دارند. نتیجه گیری: شاخص های آماری حاصل در کودکان کم توان ذهنی مورد مطالعه، همراه با شاخص های مشابه به دست آمده از شهرهای دیگر، بخشی از داده های هنجار برای این دو آزمون را فراهم ساخته است. یافته های به دست آمده و نیز تأیید پایایی آزمون ها، نشان دهنده کارایی این دو آزمون در موقعیت های پژوهشی و بالینی است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، ب.، و رضایی، م. (1399). بررسی درک و بیان اسامی و پایایی دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرهمدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 27(1 (مسلسل 95) ), 45-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=534596Vancouver : کپی

رضایی بهاره، رضایی محمد. بررسی درک و بیان اسامی و پایایی دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرهمدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1399 [cited 2022May29];27(1 (مسلسل 95) ):45-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=534596IEEE : کپی

رضایی، ب.، رضایی، م.، 1399. بررسی درک و بیان اسامی و پایایی دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرهمدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 27(1 (مسلسل 95) ), pp.45-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=534596. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی