برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1398 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 349 تا صفحه 359 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: MS یک بیماری مزمن سیستم عصب مرکزی است که علائم جسمانی و پیامدهای روانشناختی آن منجر به کاهش کیفیت زندگی در مبتلایان می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS بود. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه بیماران عضو انجمن MS شهر شیروان (50نفر) در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 20 نفر از افراد داوطلب بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه 10 نفر، جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران MS بود که قبل و بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. گروه آزمایش در 8 جلسه درمان پذیرش و تعهد شرکت کردند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 24/SPSS انجام شد. یافته ها: یافته ها: نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی و ابعاد سلامت جسمی و سلامت ذهنی گروه آزمایش تاثیر معنی دار دارد (0/001>p). نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به MS می شود؛ بنابراین، پیشنهاد می شود در کنار درمان های پزشکی، از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بروتی، م.، و سلیمانیان، ع.، و محمدزاده ابراهیمی، ع. (1398). تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 7(3 ), 349-359. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=534007Vancouver : کپی

بروتی محمد، سلیمانیان علی اکبر، محمدزاده ابراهیمی علی. تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1398 [cited 2022January18];7(3 ):349-359. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=534007IEEE : کپی

بروتی، م.، سلیمانیان، ع.، محمدزاده ابراهیمی، ع.، 1398. تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 7(3 ), pp.349-359. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=534007. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی