برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  28 , شماره  4 ; از صفحه 71 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه آزمايشگاهي تاثير زمان و روش تهيه فضاي پست روي ريزنشت اپيكال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه پست به عنوان يك ماده ترميمي نسبتا سخت، در بازسازي و ترميم دندانهايي كه قسمت عمده تاج خود را از دست داده اند، پس از درمان ريشه، كاربرد زيادي دارد. هدف از اين مطالعه بررسي آزمايشگاهي تاثير زمان و روش تهيه فضاي پست بر ميزان سيل اپيكالي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، تعداد 96 دندان تك كانال كشيده شده انسان به كار گرفته شدند. پس از قطع تاج از ناحيه اتصال سمان و مينا، آماده سازي كانال دندانهاي مورد مطالعه با روش
Step-back انجام گرفت به طوري كه فايل شماره 35 به عنوان فايل اصلي اپيكال (MAF) در نظر گرفته شد و تا فايل شماره 60 پاكسازي و شكل دهي كانال انجام گرديد. كانالها با گوتاپركا و سيلر 26 AH با تكنيك تراكم جانبي پر شدند. سپس دندانها به طور تصادفي به چهار گروه آزمايشي 20 تايي و دو گروه كنترل مثبت و منفي 8 تايي تقسيم شدند. در گروه A بلافاصله بعد از پر كردن كانال، فضاي پست به كمك پيزوريمر تهيه شد. در گروه B، يك هفته بعد از پر كردن كانال، فضاي پست با پيزوريمر تهيه گرديد. در گروه C بلافاصله بعد از پركردن كانال، و در گروه D يك هفته بعد از پركردن كانال فضاي پست توسط Heat carrier تهيه شد. از روش نفوذ رنگ براي ارزيابي ميزان ريزنشت استفاده شد. دو دندان در هر گروه به عنوان كنترل مثبت و دو دندان به عنوان كنترل منفي در نظر گرفته شد. در تمام گروه ها دندانهاي كنترل مثبت طبق روش ذكر شده آماده سازي شده ولي پر نگرديدند. در گروه كنترل منفي مراحل طبق روشهاي ذكر شده در گروه هاي آزمايش انجام گرفت. اندازه گيري خطي نفوذ رنگ به كمك استريوميكروسكوپ صورت گرفت و داده ها با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون تعقيبي LSD مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه به اين ترتيب بود كه گروه
B (پيزوريمر تاخيري) بيشترين و گروه C (هيت كرير فوري) كمترين ميزان نفوذ رنگ و نشت اپيكال را داشت كه از نظر آماري معني دار بود (P=0.03). بين بقيه گروه ها از نظر آماري اختلاف معني داري در ميزان نفوذ رنگ مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه، مناسب ترين زمان و روش تهيه فضاي پست، بلافاصله بعد از پركردن كانال و به وسيله هيت كرير مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی