نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرشیراز بوده که با روش خوشه ای-طبقه ای و تصادفی تعداد 200 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های سودمندی ادراک شده مون و کیم(2001)، نگرش نسبت به اشتراک دانش چنانمننی(2006)، هنجار ذهنی بوک و دیگران(2005)، کنترل رفتار ادراک شده مون کیم(2001)، رفتار اشتراک دانش کابرا و دیگران(2006)، قصد اشتراک دانش چنانمننی(2006)، اعتماد شاکلی زالاباک دیگران(2000) و لذت کمک به دیگران چنانمننی(2006) بوده که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و گردآوری شد. نتایج با روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هنجار ذهنی، لذت کمک به دیگران و اعتماد اثر مستقیم و مثبت بر سودمندی ادراک شده و کنترل رفتار ادراک شده دارد. در ارتباط با اثر مستقیم سودمندی ادراک شده، کنترل رفتار ادراک شده، بر نگرش به اشتراک دانش، تمایل به اشتراک دانش و اشتراک دانش اثر مستقیم و مثبت مشاهده گردید. همچنین برازش مدل عوامل مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش وپرورش شهر شیراز مورد تأیید است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صیف، م.، و طالبی، س.، و مظلوم رضائی، غ.، و تاجوران، م. (1397). ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز. مدیریت بر آموزش سازمان ها, 7(1 ), 13-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533769Vancouver : کپی

صیف محمدحسن، طالبی سعید، مظلوم رضائی غلامحسین، تاجوران مرضیه. ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز. مدیریت بر آموزش سازمان ها. 1397 [cited 2022May18];7(1 ):13-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533769IEEE : کپی

صیف، م.، طالبی، س.، مظلوم رضائی، غ.، تاجوران، م.، 1397. ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز. مدیریت بر آموزش سازمان ها, [online] 7(1 ), pp.13-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533769. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی