برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  28 , شماره  4 ; از صفحه 39 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

سطح سرمي ليپوپروتئين (آ) و هموسيستئين در بيماران مبتلا به دژنراسيون وابسته به سن ماكولاي خشك با دروزن نرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: دژنراسيون وابسته به سن ماكولا (AMD) شايعترين علت كاهش ديد مركزي در افراد بيش از 50 سال، مي باشد. در مطالعه حاضر تغييرات سطح پروفيل ليپيدي، ليپوپروتيين (آ) [Lp(a)]، هموسيستيين (Hcy) و مالوزن دي آلدييد (MDA) سرمي، بررسي و تغييرات غلظت سرمي آنها به عنوان فاكتورهاي موثر در بروز دژنراسيون وابسته به سن ماكولا با گروه كنترل مورد مقايسه قرار گرفته است.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت مورد شاهدي روي 44 بيمار مبتلا به AMD نوع خشك با دروزن نرم مراجعه كننده به بيمارستان نيكوكاري تبريز و 54 فرد سالم به عنوان گروه كنترل انجام شد. Lp(a) سرمي بروش ايمونوتوربيديمتري، Hcy بروش الايزا MDA, (ELISA) سرمي به روش تيوباربيتوريك اسيد و سطح سرمي پروفيل ليپيدي به روش اسپكتروفوتومتري مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: افزايش معني داري در سطح سرمي كلسترول، ليپوپروتيين با دانسيته بالا، Lp(a) و Hcy بيماران مقايسه با گروه كنترل مشاهده گرديد (p<0.05 در همه موارد). اختلاف چشمگيري از نظر سطح تري گليسريد، ليپوپروتيين با دانسيته پايين و MDA سرمي بين دو گروه مورد مطالعه ملاحظه نشد (p>0.05 در هر سه مورد).
نتيجه گيري: چنين استنتاج مي شود كه بالا بودن غلظت سرمي فاكتورهاي آترواسكلروز Hcy,Lp(a) و سطح پروفيل ليپيدي مي تواند نقشي در شروع و پيشرفت اين بيماري داشته باشد. بنابراين توجه به غلظت سرمي اين فاكتورها شايد بتوان نقش مفيدي در جلوگيري از ايجاد، پيشرفت بيماري و تشخيص به موقع آن داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی