برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1399 , دوره  11 , شماره  ویژه نامه ; از صفحه 66 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای معلمان مورد مطالعه: دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان البرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای دانشجومعلمان است. این تحقیق کاربردی و از جهت روش، کمی و از نوع آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارورزی پردیس دخترانه امیرکبیر کرج بود. یک نمونه 30 نفری انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس در هشت هفته و در حین کارآموزی، به گروه آزمایش آموزش داده شد. هنگام اجرای آزمایش ملاحظات مربوط به روایی درونی و بیرونی طرح رعایت گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 890/0 به دست آمد. مهارت های حرفه ای دانشجویان قبل و بعد از آزمایش مورد سنجش قرار گرفت. اثر پیش آزمون با استفاده از روش تحلیل کواریانس کنترل گردیده و در نهایت فرضیه ی پژوهش با روش آماری آنکوا برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل با کنترل پیش آزمون مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوره آموزش گروه آزمایش در ارتقای صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان موثر بوده است و آموزش خود شرح حال نویسی 46 درصد از صلاحیت حرفه ای معلمان را تبیین می کند (461/0=β ، 001/0=P). بنابراین، طبق نتایج بدست آمده می توان گفت که کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی می تواند به عنوان یک الگوی موثر در برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان به کار گرفته شود و موجب ارتقای سطح شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حبیبی، ح.، و جعفری هرندی، ر.، و بهرامی، س. (1399). اثربخشی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای معلمان مورد مطالعه: دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان البرز. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 11(ویژه نامه ), 66-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533627Vancouver : کپی

حبیبی حلیمه، جعفری هرندی رضا، بهرامی سوسن. اثربخشی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای معلمان مورد مطالعه: دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان البرز. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1399 [cited 2021July31];11(ویژه نامه ):66-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533627IEEE : کپی

حبیبی، ح.، جعفری هرندی، ر.، بهرامی، س.، 1399. اثربخشی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای معلمان مورد مطالعه: دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان البرز. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 11(ویژه نامه ), pp.66-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533627. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی