برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي اقامت بيماران بستري شده در بيمارستان بر اساس توزيع پوآسن آميخته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: مدل بندي يکي از اساسي ترين روشهاي تبيين متغيرهاي آماري است که با استفاده از آن مي توان به چگونگي توزيع متغير پاسخ مورد نظر پي برد. جهت تحليل داده هايي مانند مدت اقامت بيماران بستري شده در بيمارستان، شرايط نرمال بودن داده ها و همگني واريانس هاي خطا برقرار نيست. بنابراين يا بايد از روشهاي ناپارامتريک و يا تصحيح کننده هايي همچون تغيير متغير لگاريتمي متغير پاسخ براي به دست آوردن خصوصيات پارامتريک استفاده کرد. تجربه نشان داده است در اين مواقع توزيع هاي آميخته تا حدود زيادي مي تواند نيکويي برازش مدل را بهبود بخشد. لذا هدف از اين مطالعه معرفي مدل آميخته پوآسن و به کار بردن مدل هاي رگرسيوني پوآسن آميخته براي تبيين مقادير مدت زمان اقامت بيماران در بيمارستان و به دست آوردن عوامل موثر بر اين مدت زمان مي باشد، همچنين مقايسه اين مدل ها با مدل هاي رايج رگرسيوني در اين گونه داده ها مي باشد.مواد و روشها: در اين مطالعه پس از معرفي مدل هاي آميخته پوآسني و رگرسيون حاصل از آنها، اين مدلها جهت داده هاي مدت اقامت بيماران در دو بخش داخلي و جراحي بيمارستان وليعصر شهر اراک بکار برده شده است. متغيرهايي همانند سن، وضعيت تاهل، محل تولد و محل زندگي به عنوان متغيرهاي مستقل و متغير مدت زمان اقامت بيماران در بيمارستان به عنوان متغير پاسخ شمارشي براي کاربرد مدل در نظر گرفته شدند.يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد با توجه به مقدار آماره Log- likelihood حاصل از مدل آميخته پوآسني و پراکندگي زياد متغير پاسخ، در بخش جراحي مدل آميخته پوآسني مدل مناسبي جهت تبيين مقادير مدت اقامت بر اساس متغيرهاي ديگر مي باشد و در بخش داخلي متغير پاسخ پراکندگي زياد ندارد، بنابر اين مدل پوآسن آميخته به خوبي نمي تواند مقادير مدت اقامت بيماران در اين بخش را تبيين کند.نتيجه گيري: با توجه به ناهمگني مقادير مدت اقامت بيماران در بخش جراحي و مقدار آماره Log- likelihood حاصل از بکار بردن مدل، مدل آميخته پوآسني يک مدل مناسب جهت تبيين مقادير مدت اقامت بيماران ميباشد. در صورتيکه از مدل هاي معمولي استفاده شود مقدار آماره Log- likelihood بيشتر خواهد شد و عوامل معنادار کمتري در مدل موجود خواهند بود. کاربرد اين مدل ها در مواردي که متغير پاسخ شمارشي پراکندگي زياد دارد، پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رجایی فرد، ع.، و رفیعی، م. (1385). مدل سازی اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان بر اساس توزیع پوآسن آمیخته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 8(3 (پی در پی 31)), 36-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53344Vancouver : کپی

رجایی فرد عبدالرضا، رفیعی محمد. مدل سازی اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان بر اساس توزیع پوآسن آمیخته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1385 [cited 2021December09];8(3 (پی در پی 31)):36-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53344IEEE : کپی

رجایی فرد، ع.، رفیعی، م.، 1385. مدل سازی اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان بر اساس توزیع پوآسن آمیخته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 8(3 (پی در پی 31)), pp.36-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53344. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی