برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1398 , دوره  12 , شماره  35 ; از صفحه 26 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط باورهای امید با فرسودگی تحصیلی، انگیزش تحصیلی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: امید می تواند رضایت مندی و بهزیستی ذهنی دانشجو را به اوج برساند و موجب سازگاری و سلامت جسمی و روانی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط باورهای امید با فرسودگی، انگیزش و وضعیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1396، نمونه ای شامل 261 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه باورهای امید اسنایدر و همکاران(Snyder et al)، فرسودگی تحصیلی برسوو همکاران (Berso et al) و انگیزش تحصیلی والرندو همکاران (Vallerand et al) جمع آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: : نتایج نشان داد که بین نمره ی کل مقیاس باورهای امید و خرده مقیاس های آن با فرسودگی تحصیلی رابطه ی منفی و معناداری و بین میانگین نمره ی کل مقیاس باورهای امید و تمام ابعاد آن با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. اما بین میانگین نمره ی کل باورهای امید و خرده مقیاس های آن با وضعیت تحصیلی رابطه ی معناداری مشاهده نشد. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها فرسودگی تحصیلی به شکل منفی و معناداری پیش بینی کننده باورهای امید هستند. نتیجه گیری: : براساس یافته ها: ی این مطالعه دانشجویان امیدوار، انگیزش تحصیلی بیشتر و آسیب پذیری کمتری در مقابل فرسودگی تحصیلی دارند. بنابراین اساتید و مسوولان دانشگاه بایستی بکوشند تا با افزایش سطح امیدواری دانشجویان، انگیزش تحصیلی دانشجویان را افزایش و فرسودگی تحصیلی آن ها را کاهش دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، س.، و مسلمی، ز.، و قمی، م. (1398). ارتباط باورهای امید با فرسودگی تحصیلی, انگیزش تحصیلی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. توسعه آموزش در علوم پزشکی, 12(35 ), 26-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533282Vancouver : کپی

محمدی سیدداوود، مسلمی زهرا، قمی مهین. ارتباط باورهای امید با فرسودگی تحصیلی, انگیزش تحصیلی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. توسعه آموزش در علوم پزشکی. 1398 [cited 2022January23];12(35 ):26-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533282IEEE : کپی

محمدی، س.، مسلمی، ز.، قمی، م.، 1398. ارتباط باورهای امید با فرسودگی تحصیلی, انگیزش تحصیلی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. توسعه آموزش در علوم پزشکی, [online] 12(35 ), pp.26-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533282. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی