نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی غلظت فلزات سنگین روی، سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد همدان، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف بررسی عناصر روی، سرب و کادمیوم در محصول برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان در سال 1394 انجام یافت. روش بررسی: بدین منظور از 10 نوع محصول برنج موجود در بازار سطح شهر همدان نمونه برداری مطابق روش استاندارد انجام شد. پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه ها به روش هضم اسیدی، غلظت عناصر در آن ها توسط دستگاه نشر اتمی قرائت شد. پردازش آماری داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS انجام یافت. یافته ها: نتایج بیان گر آن بود که کمینه و بیشینه میانگین غلظت عناصر در نمونه های برنج بر حسب میلی گرم در کیلوگرم برای روی با 0002/0± 0862/0 و 00781/0± 02/1 به ترتیب مربوط به برنج B و C، برای سرب با 00529/0± 226/0 و 00529/0± 894/4 به ترتیب مربوط به برنج A و H و برای کادمیوم با 001/0± 006/0 و 00436/0± 043/0 به ترتیب مربوط به برنج H و A می باشد. همچنین نتایج بیان گر اختلاف معنی دار آماری میانگین غلظت تجمع یافته فلزات سنگین در نمونه های برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان با رهنمود WHO می باشد، به طوری که میانگین غلظت عناصر روی و کادمیوم کم تر و میانگین غلظت عنصر سرب بیش تر از حد مجاز می باشد. بحث و نتیجه گیری: در نهایت می توان عنوان کرد گرچه در حال حاضر محصول برنج مصرفی شهر همدان در معرض آلودگی بیش از حد مجاز به فلز سنگین سرب می باشد، تماس بیش از حد با سرب می تواندمنجر به بیماری های غیرمنتظره، مشکلات روانی و رفتاری گردد و تبعات بهداشتی غیر قابل جبرانی را نیز برای مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبری، ش.، و چراغی، م. (1398). بررسی غلظت فلزات سنگین روی, سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان. علوم و تکنولوژی محیط زیست, 21(8 (پیاپی 87) ), 13-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532904Vancouver : کپی

اکبری شیما، چراغی مهرداد. بررسی غلظت فلزات سنگین روی, سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 1398 [cited 2022May26];21(8 (پیاپی 87) ):13-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532904IEEE : کپی

اکبری، ش.، چراغی، م.، 1398. بررسی غلظت فلزات سنگین روی, سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان. علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] 21(8 (پیاپی 87) ), pp.13-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532904. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی