برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه دو نوع برنامه تمرين اصلاحي ساختاري و اصلاحي هوازي بر برخي از شاخصهاي اساسي عملکرد ريوي دانشجويان مبتلا به کيفوز دانشگاه شهيد چمران اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر، مقايسه تاثير دو نوع برنامه اصلاحي ساختاري و اصلاحي هوازي بر برخي از شاخصهاي عملکرد ريوي دانشجويان مبتلا به کيفوز دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. بدين منظور، 45 آزمودني با ميانگين سني 1.81± 21.39 سال، قد 3.09 ± 172.16 سانتي متر و وزن 4.72 ± 66.93 کيلوگرم از بين دانشجويان مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز به طور تصادفي انتخاب شدند. سپس آزمودنيها به طور کاملا تصادفي در سه گروه: کنترل، تجربي 1(گروهي که فقط تمرين اصلاحي را اجرا مي کردند) و گروه تجربي 2 (گروهي که پس از اتمام برنامه اصلاحي تمرين هوازي را نيز اجرا مي کردند)، تقسيم بندي شدند. براي اجراي تحقيق، نخست پرسشنامه تعيين سلامتي را تکميل کردند، سپس وزن، قد، دامنه کيفوز و شاخصهاي اسپيرومتري ظرفيت حياتي (VC)، حداکثر تهويه ارادي (MVV)، ظرفيت حياتي با فشار (FVC) و حجم هواي بازدمي با فشار در ثانيه اول (FEV1) اندازه گيري شد. براي اطمينان از يکسان بودن گروه هاي تجربي، کنترل و همتراز کردن نمونه ها از نظر شاخصهاي ريوي، قبل از وارد کردن هر گونه متغيري از آزمون آناليز واريانس يک سويه استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پيش آزمون و پس آزمون گروه هاي تجربي متعاقب 12 هفته تمرين اصلاحي ساختاري و تمرين اصلاحي هوازي از آزمونهاي t وابسته، ANOVA (آناليز واريانس يک سويه) و براي تعيين تفاوت ميان گروه ها از آزمون L.S.D استفاده شد و حداقل سطح معناداري براي اين تحقيق 0.05 تعيين شد. نتايج تحقيق نشان دادند که بين MVV، VC، FVC و FEV1 گروهي که تمرين اصلاحي هوازي و گروهي که تمرين اصلاحي ساختاري را اجرا کردند، تفاوت معناداري وجود داشت. (P≤0.05) با اين حال، بين دامنه کيفوز در گروه تمرين اصلاحي ساختاري و اصلاحي هوازي تفاوت معناداري وجود نداشت (P≥0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی