نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی پرتوزایی محیطی در خاک های مرزی منطقه هویزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: هسته های پرتوزا به صورت طبیعی و مصنوعی در آب، خاک، سنگ و هوا وجود دارند و همه انسان ها در معرض تابش های هسته ای قرار دارند. برخی از فعالیت های بشری مانند استفاده از سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده در جنگ ها و یا سوانح هسته ای باعث افزایش پرتوزایی محیطی می شوند. با توجه به نزدیکی هویزه به مناطق جنگی کشور عراق، مطالعه پرتوزایی خاک این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. روش بررسی: در این پژوهش 10 نمونه خاک از منطقه هویزه در نزدیکی مرز عراق مورد مطالعه قرار گرفتند. فعالیت ویژه هسته-های پرتوزا با روش بیناب نمایی گاما و با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی(HPGe) مدل GCD30195 با بازدهی نسبی 30% تعیین گردید. مقدار فعالیت معادل رادیوم، شاخص خطرپذیری داخلی و خارجی و کمیت های دزسنجی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر رادیوم، توریوم وپتاسیم محاسبه شد. یافته ها: مقادیرمیانگین فعالیت ویژه هسته های238U، 226Ra، 232Th، 40Kو 137Cs در نمونه های خاک مورد مطالعه به ترتیب 09/34، 96/34، 84/34، 68/384 و 64/5 برحسب Bqkg-1 بدست آمد. مقادیر Hinو Hextدر نمونه ها به ترتیب از 37/0تا 49/0 و 25/0 تا37/0 تغییر می کند. ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات 226Ra و 232Th برابر 59/0 به دست آمد که همبستگی متوسطی را نشان می دهد. بحث و نتیجه گیری: مقدار میانگین Raeq درنمونه های مورد مطالعه Bqkg-1 39/114 به دست آمد که از مقدار میانگین جهانی (Bqkg-169/131) کم تر است. همه کمیت های رادیولوژیکی نمونه ها درسطح مجاز می باشند و نزدیک به میانگین جهانی است. آثاری از اورانیوم ضعیف شده در این منطقه مشاهده نگردید.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورایمانی، ر.، و مرتضوی شاهرودی، س. (1398). بررسی پرتوزایی محیطی در خاک های مرزی منطقه هویزه. علوم و تکنولوژی محیط زیست, 21(3 (پیاپی 82) ), 59-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532416Vancouver : کپی

پورایمانی رضا، مرتضوی شاهرودی سیدمحسن. بررسی پرتوزایی محیطی در خاک های مرزی منطقه هویزه. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 1398 [cited 2022May26];21(3 (پیاپی 82) ):59-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532416IEEE : کپی

پورایمانی، ر.، مرتضوی شاهرودی، س.، 1398. بررسی پرتوزایی محیطی در خاک های مرزی منطقه هویزه. علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] 21(3 (پیاپی 82) ), pp.59-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=532416. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی