برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير باکتري هاي محرک رشد بر توليد اسيدهاي آلي و غلظت سرب و کادميوم در گياه کلم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
اسيدهاي آلي از جمله ترکيبات طبيعي هستند که از ريشه گياه ترشح مي شوند و مي توانند حلاليت و جذب فلزات سنگين را تحت تأثير قرار دهند. به منظور بررسي تأثير باکتري هاي محرک رشد گياه بر توليد اسيدهاي آلي و جذب فلزات سنگين توسط ارقام مختلف کلم يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه زنجان اجرا گرديد. فاکتورهاي آزمايشي شامل سه رقم کلم (کلم زينتي، کلم بروکلي و کلم برگ) و شش سطح تلقيح با باکتري هاي محرک رشد گياه شامل Pseudomonas putida PTCC1694، Bacillus megaterium PTCC1656، Bacillus subtilis PTCC1715، Proteus vulgaris PTCC1079، Azotobacter chroococcum و يک تيمار بدون تلقيح بود. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد که نوع رقم، تلقيح با باکتري هاي محرک رشد گياه و اثرات متقابل آن ها تأثير معني داري در سطح احتمال يک درصد (01/0>p) بر غلظت اسيدهاي آلي خاک ريزوسفري، عملکرد تر و خشک گياه، غلظت سرب و کادميوم ريشه و بخش هوايي گياه کلم داشتند. مقايسه ميانگين ها نشان داد که توليد اسيدهاي آلي در منطقه ريزوسفري، حلاليت و غلظت فلزات سنگين در گياهان را افزايش داد. به طوري که بيش ترين غلظت اسيدماليک و سيتريک در خاک ريزوسفري تلقيح شده با باکتري P. putida مشاهده شد. بيش ترين غلظت سرب و کادميوم ريشه و بخش هوايي گياه کلم نيز در همين تيمار به دست آمد. هم چنين بيش ترين غلظت اسيد استيک، بيش ترين عملکرد گياه کلم، بيش ترين غلظت کربن آلي محلول و کمترين اسيديته خاک ريزوسفري مربوط به تيمار تلقيح شده با باکتري B. megaterium بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالهی، س.، و گلچین، ا.، و شهریاری، ف. (1399). تأثیر باکتری های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 34(3 ), 737-754. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531745Vancouver : کپی

عبدالهی سمانه، گلچین احمد، شهریاری فاطمه. تأثیر باکتری های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1399 [cited 2021September26];34(3 ):737-754. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531745IEEE : کپی

عبدالهی، س.، گلچین، ا.، شهریاری، ف.، 1399. تأثیر باکتری های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 34(3 ), pp.737-754. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531745. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی