برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1399 , دوره  12 , شماره  46 ; از صفحه 95 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص های تری گلیسیرید-گلوکز، McAuley، محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق / دارای اضافه وزن نابالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 
چاقی و اختلالات متابولیک ناشی از آن به ویژه مقاومت به انسولین (IR) در کودکان روند روبه رشدی دارد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سطوح اسپکسین و شاخص های محصول تجمع لیپیدی (LAP)، چربی احشایی (VAI)، تری گلیسیرید-گلوکز (TyG) و McAuley در دختران چاق/دارای اضافه وزن نابالغ انجام شد. 32 دختر چاق/دارای اضافه وزن (میانگین سنی 75/0 ± 62/9 سال، وزن 26/9 ± 71/49 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 92/2 ± 40/25 کیلوگرم بر مترمربع، مرحله تانر 3-2) داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند و در گروه های پیاده روی تناوبی (12 نفر)، پیاده روی تداومی (11 نفر) و کنترل (نه نفر) قرار گرفتند. تمرینات به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته (30 دقیقه پیاده روی با شدت 75-60 و 85-70 درصد ضربان قلب بیشینه به ترتیب در گروه تداومی و تناوبی) انجام شد. غلظت اسپکسین به روش الایزا اندازه گیری شد و شاخص های چاقی احشایی و IR طبق معادله های مرتبط محاسبه شدند. برای تجزیه-و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر تعاملی زمان × گروه برای متغیر اسپکسین معنادار نبود (P = 0. 836). اثر تعاملی زمان × گروه برای متغیرهای LAP (P = 0. 007)، VAI (P = 0. 045)، McAuley (= 0. 026 P) و TyG (0. 001 = P) معنا دار بود. در گروه کنترل، LAP، VAI و TyG افزایش معنا دار (به ترتیب 0. 037 = P، 0. 046 = P و 0. 005 = P) و McAuley کاهش معنادار (0. 030 P =) داشتند. در گروه پیاده روی تداومی، LAP کاهش معنا دار (0. 002 = P)، VAI تمایل به کاهش (0. 057 P =)، TyG کاهش معنا دار (0. 002 = P) و McAuley تمایل به افزایش (= 0. 071 P) مشاهده شد. در گروه پیاده روی تناوبی، LAP، VAI، TyG و McAuley تغییر معنا داری نیافتند (به ترتیب P = 0. 129، = 0. 660 P، = 0. 390 P، 0. 357 = P). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته پیاده روی تداومی مستقل از تغییرات سطوح سرمی اسپکسین توانست روند افزایش شاخص های چاقی احشایی و IR مشاهده شده در گروه کنترل را معکوس کند و موجب بهبودی این شاخص ها شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقرسلیمی، م.، و فتحی، ر.، و کاظمی، س. (1399). تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص های تری گلیسیرید-گلوکز, McAuley, محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق / دارای اضافه وزن نابالغ. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 12(46 ), 95-116. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531495Vancouver : کپی

باقرسلیمی معصومه، فتحی رزیتا، کاظمی سهراب. تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص های تری گلیسیرید-گلوکز, McAuley, محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق / دارای اضافه وزن نابالغ. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1399 [cited 2021September20];12(46 ):95-116. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531495IEEE : کپی

باقرسلیمی، م.، فتحی، ر.، کاظمی، س.، 1399. تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص های تری گلیسیرید-گلوکز, McAuley, محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق / دارای اضافه وزن نابالغ. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 12(46 ), pp.95-116. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531495. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی