نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1398 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 385 تا صفحه 394 .
 
عنوان مقاله: 

مدل مدیریت استعداد برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر ارائه ی مدل مدیریت استعداد برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی واز نوع داده ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان هیات علمی دردانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودکه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1603 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. در بخش کمی نیز با توجه به سوال های پژوهش از روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جدول توزیع فراوانی و نمودار ) و در آمار استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عامل اکتشافی، ماتریس همبستگی وt-value ) با استفاده از نرم افزارهای spss وlisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های مدیریت استعداد دانشگاه. عامل نگه داری و جانشینی کردن، عامل سیستم جبران خدم، عامل توانمند سازی، عامل برند استخدامی، عامل ابزار و منابع با توجه به مولفه های پژوهش، مدلی ارائه شد که برازش مطلوب داشت. بنابراین مدل پیشنهادی مدیریت استعداد دانشگاه (با عامل های عامل نگه داری و جانشینی کردن، عامل سیستم جبران خدمت، عامل توانمند سازی، عامل برند استخدامی، عامل ابزار و منابع با توجه به مولفه های پژوهش) پیش بین مناسبی برای مدیریت استعداد در این دانشگاه معرفی می گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یعقوبی حسن کلا، ف.، و اسماعیلی، ع.، و فلاح، و. (1398). مدل مدیریت استعداد برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 10(4 ), 385-394. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531371Vancouver : کپی

یعقوبی حسن کلا فاطمه، اسماعیلی عبداله علی، فلاح وحید. مدل مدیریت استعداد برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1398 [cited 2022June25];10(4 ):385-394. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531371IEEE : کپی

یعقوبی حسن کلا، ف.، اسماعیلی، ع.، فلاح، و.، 1398. مدل مدیریت استعداد برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 10(4 ), pp.385-394. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531371. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی