برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزیابی شاخص های مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهری در کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص ­ های مؤثر در میزان تحقق حکمروایی خوب در کلانشهر کرمانشاه می ­ باشد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی و تحلیلی بوده و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است که به تعداد322 عدد در بین شهروندان و 34 عدد پرسشنامه در بین کارشناسان شهرداری شهر کرمانشاه و سایر متخصصان برنامه ریزی و مدیریت شهری که با روش نمونه­ گیری سهمیه­ ای و تصادفی انتخاب شدند، توزیع شد. پایایی ابزار پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به میزان 85/0 برای 8 مؤلفه به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که کارشناسان با میانگین 79/3 و انحراف معیار 641/0 به طور معناداری دارای میانگین بالاتری نسبت به مردم با میانگین 29/2 و انحراف معیار 076/0 بودند. تفاوت در میانگین سطح نگرشها در بین کارشناسان و مردم 508/1-بود. این تفاوت با یک بازه فاصله اطمینان 96% در محدوده ای از 878/1-تا 138/1-قرار داشت. کورنس دی با مقدار 17/2 نشان می­ دهد که تفاوت بین میانگین نمرات خیلی بزرگ بود که این بیشتر نشان دهنده این واقعیت است که وابستگی افراد به گروه خاص تأثیر زیادی روی قضاوت و نگرش آنها دارد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نظرات مردم و کارشناسان در خصوص شاخص­ های حکمروایی خوب شهری وجود دارد و این امر نشان­ دهنده این است که شاخص­ های حکمروایی در شهر کرمانشاه از وضعیت مناسبی در بین همه گروه­ ها برخوردار نیست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهینی فر، م.، و چاره جو، ف. (1397). ارزیابی شاخص های مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهری در کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه). جغرافیا و توسعه فضای شهری, 5(2 (پیاپی 9) ), 201-219. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531208Vancouver : کپی

شاهینی فر مصطفی، چاره جو فرزین. ارزیابی شاخص های مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهری در کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه). جغرافیا و توسعه فضای شهری. 1397 [cited 2021December07];5(2 (پیاپی 9) ):201-219. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531208IEEE : کپی

شاهینی فر، م.، چاره جو، ف.، 1397. ارزیابی شاخص های مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهری در کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه). جغرافیا و توسعه فضای شهری, [online] 5(2 (پیاپی 9) ), pp.201-219. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531208. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی