نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
شناسایی رقم هایی از گیاهان که به صورت کارآمدی بتوانند فسفر خاک را جذب و مصرف کنند، می تواند باعث کاهش هزینه مالی و زیست محیطی کاربرد کودهای فسفره گردد. لذا به منظور مقایسه ارقام زمستانه کلزا ازنظر جذب، مصرف و کارآیی فسفر، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل الف) فسفر (P) در پنج سطح صفر، 80، 160، 240 و 300 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل بر هکتار و ب) ارقام کلزا شامل اکاپی، اپرا و زرفام، در سه تکرار و در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه طی دو سال زراعی اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثرات برهم کنش مقدار فسفر و ارقام کلزا بر غلظت فسفر برگ، عملکرد دانه، کاه، غلظت و جذب فسفر دانه و شاخص های کارآیی بر اساس وزن دانه و جذب فسفر دانه، معنی دار بود. با توجه به مقدار فسفر اولیه خاک (2/7 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک) در میانگین دو سال، بیش ترین عملکرد دانه و کاه به ترتیب 3203 و 4613 کیلوگرم بر هکتار از مصرف 300 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل بر هکتار و با رقم اکاپی به دست آمد. در شرایط کمبود فسفر، تفاوت معنی دار بین ارقام ازلحاظ عملکرد دانه، مشاهده نشد. تفاوت معنی داری بین سه رقم ازنظر شاخص های کارآیی فسفر، مشاهده شد. رقم اپرا کارا در جذب (84/0) و رقم زرفام کارا در استفاده از فسفر (152 کیلوگرم دانه در هر کیلوگرم کود)، ولی رقم اپرا فسفر کارا بود. با توجه به روابط همبستگی با شاخص تنش کمبود فسفر به نظر می رسد، فسفر کارآیی ارقام، وابسته به کارآیی در جذب فسفر باشد (** 477/0= R2) تا کارآیی در مصرف فسفر (ns 076/0= R2). کارآیی جذب می تواند به عنوان شاخص کلیدی برای تفکیک ارقام فسفر کارای کلزا در شرایط مزرعه استفاده گردد. کاربرد ارقام اپرا و اکاپی با 80 کیلوگرم کود در شرایط مشابه این آزمایش، قابل توصیه خواهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قادری، ج.، و نورقلی پور، ف. (1399). تاثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 34(2 ), 439-453. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=530537Vancouver : کپی

قادری جلال، نورقلی پور فریدون. تاثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1399 [cited 2022May27];34(2 ):439-453. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=530537IEEE : کپی

قادری، ج.، نورقلی پور، ف.، 1399. تاثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 34(2 ), pp.439-453. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=530537. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی