نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  8 , شماره  4 (32) ; از صفحه 232 تا صفحه 237 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تکوين جنين هاي قبل از لانه گزيني موش نژاد NMRI در محيط هاي کشت مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 
هدف: تعيين محيط کشت مناسب براي تکوين موش نژاد NMRIمواد و روش ها: تکوين جنين هاي مرحله پيش هسته موش نژاد NMRI به دنبال هورمون درماني با گنادوتروپين حاصل از ماديان (PMSG) و گنادوتروپين کوريوني (HCG) به مدت 5 روز در محيط هاي کشت T6، KSOM، CZB، M16 و محيط هاي متوالي G-1TM ver3 و G-2TM ver3 بررسي شد.يافته ها: نرخ تشكيل جنين 24 ساعت پس از لقاح در گروه هاي آزمايشي T6، KSOM،CZB ، M16 و محيط هاي متوالي G-1TM ver3 و G-2TM ver3 به تـرتيب 83.5 ، 97.4 ، 100، 90.5 و 90.9 درصد بود كه بالاترين تعداد در گروه CZB و سپس KSOM مشاهده شد و نسبت به گروه هاي T6، M16 و محيط هاي متوالي G-1TM ver3 و G-2TM ver3 اختلاف معني داري نشان دادند. در گروه 96.3 CZB درصد جنين ها به مرحله بلاستوسيست رسيدند كه نسبت به ساير گروه ها بالاترين درصد بود و اختلاف معني داري نسبت به گروه هاي ديگر نشان داد. ميزان تشکيل بلاستوسيست در گروه هاي T6، M16، KSOM و محيط هاي متوالي G-1TM ver3 و G-2TM ver3 به ترتيب 80.2 درصد، 82.1 درصد، 77.6 درصد و 87.5 درصد بود. بالاترين ميزان بلاستوسيست در حال خروج از زوناپلوسيدا در گروه محيط هاي متوالي G-1TM ver3 و 76.1) G-2TM ver3 درصد) و پس از آن در گروه 66.4) KSOM درصد) و کمترين آن گروه 60.3) M16 درصد) ديده شده است. همچنين ميزان جنين هاي دژنره شده 5 روز پس از کشت در گروه محيط هاي متوالي G-1TM ver3 و G-2TM ver3 کمترين ميزان در مقايسه با ساير گروه نشان مي دهد که اختلاف آن با گروه 51.6) T6 درصد) معني دار است (p<0.01).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد محيط هاي کشت، KSOM، CZB و محيط هاي متوالي G-1TM ver3 و G-2TM ver3 محيط هاي مناسبي براي تكوين جنين هاي پيش از لانه گزيني موش نژاد NMRI هستند. به نظر مي رسد تفاوت تكوين جنين هاي موش در محيط هاي مختلف ناشي از تفاوت غلظت تركيبات و مكمل هاي محيط (آمينواسيدها) باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهوردی، ع.، و موحدین، م.، و رضازاده ولوجردی، م.، و کاظمی آشتیانی، س. (1385). ارزیابی تکوین جنین های قبل از لانه گزینی موش نژاد NMRI در محیط های کشت مختلف. یاخته, 8(4 (32)), 232-237. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53029Vancouver : کپی

شاهوردی عبدالحسین، موحدین منصوره، رضازاده ولوجردی مجتبی، کاظمی آشتیانی سعید. ارزیابی تکوین جنین های قبل از لانه گزینی موش نژاد NMRI در محیط های کشت مختلف. یاخته. 1385 [cited 2022August08];8(4 (32)):232-237. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53029IEEE : کپی

شاهوردی، ع.، موحدین، م.، رضازاده ولوجردی، م.، کاظمی آشتیانی، س.، 1385. ارزیابی تکوین جنین های قبل از لانه گزینی موش نژاد NMRI در محیط های کشت مختلف. یاخته, [online] 8(4 (32)), pp.232-237. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53029. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی