برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمان از ديد خود و دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 
چکیده: 

زمينه: بررسي نظرات افراد درگير در آموزش (اساتيد و دانشجويان) اعتبار ارزشيابي عملکرد آموزشي اساتيد را افزايش مي دهد و در دستيابي به اهداف ارزشيابي که ارتقاي کيفيت مي باشد مسوولين را ياري مي نمايد.
هدف: اين مطالعه به منظور مقايسه نتايج خودسنجي اساتيد با نظرات دانشجويان در مورد عملکرد آموزشي اساتيد انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان و خود اعضاي هيات علمي مورد ارزيابي قرار گرفت. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسش نامه تدوين شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي که حاوي ده سوال چهار گزينه اي بود جمع آوري گرديد. پرسشنامه در اختيار 160 عضو هيات علمي که در زمان جمع آوري داده ها مسووليت تدريس دروس تئوري را عهده دار بودند و 600 دانشجو که از بين 50% دانشجويان برتر هر کلاس به طول تصادفي انتخاب شده بودند، قرار داده شد، در مجموع داده هاي مربوط به 137 پرسشنامه خود سنجي اساتيد و 1530 پرسشنامه تکميل شده توسط دانشجويان با استفاده از شاخص هاي مرکزي، پراکندگي و آزمون هاي
t و آزمون من ويتني يو و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که ميانگين (انحراف معيار ±) نمرات کل خودسنجي اساتيد
(4.28±0.49) از ميانگين (انحراف معيار ±) نمره کل ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان (3.39±0.51) بيشتر بود (P<0.0001). ارتباط ضعيف و معني داري بين نظرات اساتيد و دانشجويان در حيطه ارزشيابي از دانشجو (r=0.25, P<0.05) و حيطه نظم (r=0.25, P<0.05) مشاهده گرديد. ولي در حيطه روش تدريس و تسلط علمي اساتيد همبستگي معني دار وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: در اين بررسي، اساتيد نمرات نسبتا بالاتري نسبت به دانشجويان به خود داده اند و رضايت شان از روش تدريس و عملکرد علمي خود با آن چه دانشجويان در ذهن دارند متفاوت است. لذا ارايه يک سيستم ارزشيابي مطلوب، استفاده از روش هاي مختلف ارزشيابي، باز خورد مناسب به اساتيد جهت اطمينان خاطر از صحت و دقت نتايج ارزشيابي در جهت ارتقاي کيفيت آموزش، امري ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی