برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 209 تا صفحه 214 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان سرمي فسفر، آلبومين و پروتئين کل در افراد مبتلا به پره اکلامپسي و حاملگي طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: پره اکلامپسي هنوز يکي از مشکلات مهم طب مامايي مي باشد که يک سري عوامل در بروز يا تشديد آن مطرح گرديده است. کاهش سطح سرمي آلبومين،  پروتئين کل و فسفر نيز در برخي بررسي ها به عنوان يک عامل در پاتوفيزيولوژي پره اکلامپسي مطرح شده است. هدف از اين تحقيق، مقايسه سطح سرمي آلبومين، پروتئين کل و فسفر در دو گروه مبتلا به پره اکلامپسي و بدون پره اکلامپسي مي باشد.
روش : اين مطالعه از نوع مورد شاهدي بوده و در آن تعداد 100 خانم باردار 30-20 ساله که حاملگي اول آنها بوده و سن حاملگي آنها بين 40-28 هفته بود انتخاب شدند. افراد فوق به دو گروه مساوي مبتلا به پره اکلامپسي و حاملگي طبيعي تقسيم شدند. ميزان سرمي آلبومين، پروتئين کل و فسفر در دوگروه اندازه گيري شده و با هم مقايسه گرديد.
يافته ها: مشخصات جمعيتي در دو گروه مشابه بود. ميانگين سني افراد در دو گروه تفاوت آماري معني داري نداشت، اما ميانگين سن حاملگي به لحاظ آماري معني دار بود
(در زنان مبتلا به پره اکلامپسي 3.2±36.29 هفته و در افراد با حاملگي طبيعي2.5±38.19). ميانگين متغيرهاي فشارخون سيستولي و دياستولي و شاخص توده بدني در خانم هاي مبتلا پره اکلامپسي و بدون پره اکلامپسي تفاوت آماري معني دار داشت (P<0.0001). ميانگين فشارخون سيستولي در افراد مبتلا به پره اکلامپسي 39/13±8/149 و در افراد با حاملگي طبيعي 73/9±7/108 بود و ميانگين فشارخون دياستولي در افراد مبتلا به پره اکلامپسي 57/8±95 و در افراد با حاملگي طبيعي72/10±4/67 بود. شاخص توده بدني در افراد مبتلا به پره اکلامپسي 07/2±84/22 و در افراد با حاملگي طبيعي 09/2±21/21 بود. بين دوگروه مورد مطالعه از نظر سطح سرمي آلبومين، پروتئين کل و فسفر اختلاف معني داري وجود نداشت. آلبومين سرم در افراد مبتلا به پره اکلامپسي 45/0±12/4 و در افراد با حاملگي طبيعي 57/0±26/4 بود. ميانگين ميزان سرمي پروتئين کل در گروه اول 1±95/5 و در گروه دوم 92/0±03/6 بود و ميانگين ميزان سرمي  فسفر در گروه اول 68/0±53/3 و در گروه دوم 82/0±35/3 بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه ارتباطي بين ميزان سرمي آلبومين، پروتئين کل و فسفر در بروز پره اکلامپسي مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالاری، ز.، و افتخاری، ن.، و تاج ‌الدینی، م. (1385). مقایسه میزان سرمی فسفر, آلبومین و پروتئین کل در افراد مبتلا به پره اکلامپسی و حاملگی طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(4), 209-214. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52792Vancouver : کپی

سالاری زهره، افتخاری ناهید، تاج ‌الدینی مهدیه. مقایسه میزان سرمی فسفر, آلبومین و پروتئین کل در افراد مبتلا به پره اکلامپسی و حاملگی طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2021October23];13(4):209-214. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52792IEEE : کپی

سالاری، ز.، افتخاری، ن.، تاج ‌الدینی، م.، 1385. مقایسه میزان سرمی فسفر, آلبومین و پروتئین کل در افراد مبتلا به پره اکلامپسی و حاملگی طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(4), pp.209-214. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52792. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی