نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد رشت، رشت، ایران
 
چکیده: 
هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان زنان باردار بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت در پاییز 1395 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها، اعضای هر دو گروه با فاصله زمانی 2 ماه به مقیاس تاب آوری (Connor & Davidson, 2003) و مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (Garnefsky et al, 2001) پاسخ دادند. برنامه 8 جلسه ای درمان ذهن آگاهی در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس بررسی شدند. نتایج حاکی از تاثیر معنادار آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار بود (01/0>P) و میزان تاب آوری و استفاده از راهبردهای سازش یافته در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (01/0>P). بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم هیجان زنان باردار موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری شالکوهی، ع.، و اسدی مجره، س.، و اکبری، ب. (1399). تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 21(2 (پیاپی 80) ), 43-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527851Vancouver : کپی

جعفری شالکوهی عطیه، اسدی مجره سامره، اکبری بهمن. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1399 [cited 2022May20];21(2 (پیاپی 80) ):43-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527851IEEE : کپی

جعفری شالکوهی، ع.، اسدی مجره، س.، اکبری، ب.، 1399. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 21(2 (پیاپی 80) ), pp.43-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527851. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 257 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی