5 SID.ir | تاثير ورزش هاي هوازي و بي هوازي بر ميزان اضطراب
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير ورزش هاي هوازي و بي هوازي بر ميزان اضطراب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، گروه تربیت بدنی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: بر اساس تحقيقات متعدد انجام شده ورزش نقش مهمي در کاهش اضطراب دارد. با توجه به فراواني بالاي اضطراب در جوانان و تاثير منفي آن بر ميزان موفقيت تحصيلي، مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان اثر مثبت ورزش هاي هوازي و بي هوازي در دانشجويان مضطرب صورت گرفت.
روش: 60 دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند كه مبتلا به اضطراب بودند انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه مساوي: 1- گروه آزمايشي ورزش هوازي 2- گروه آزمايشي ورزش بي هوازي 3- گروه شاهد بدون ورزش، تقسيم شدند. هر سه گروه قبل و بعد از دوره هشت هفته اي انجام ورزش هاي هوازي و بي هوازي بااستفاده از آزمون (SCL90-R) و مقياس ذهني ناراحتي (SUDS) ارزيابي شدند. ميزان اضطراب به دست آمده توسط آزمون هاي آماري آناليز واريانس از نوع (repeated ANOVA) و مقايسه t زوج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان اضطراب در هر دو گروه ورزش هوازي و بي هوازي نسبت به گروه شاهد كاهش معني داري نشان داد. همچنين يافته ها نشان دادند كه تفاوت بين تاثير ورزش هوازي و ورزش بي هوازي در كاهش اضطراب معني دار نيست.
نتيجه گيري: بر اين اساس مي توان بيان داشت كه ورزش راهي موثر و امن براي كاهش اضطراب است و به نظر مي رسد هر دو نوع ورزش هوازي و بي هوازي مي توانند در كاهش اضطراب موثر باشند لذا مي توان بسته به شرايط بدني از هر نوع ورزشي براي كاهش اضطراب كمك گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 958
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی