برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 84 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

شيوع سوء مصرف و اعتياد به مواد و برخي عوامل مرتبط در دانش آموزان سال آخر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي شيوع سوء مصرف و وابستگي به مواد و ارتباط آن با برخي فاكتورهاي دموگرافيك، رفتاري، نگرشي و آگاهي دانش آموزان صورت گرفت.روش بررسي: اين پژوهش به صورت مقطعي (Cross sectional) انجام شد. نمونه پژوهش را تمام دانش آموزان سال آخر دبيرستان و پيش دانشگاهي شهر کرمان تشکيل مي دادند که به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفته و پرسشنامه پژوهشگر – ساخته اي که روايي و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفته و قابل قبول بود جهت گردآوري داده ها، استفاده شد. پرسشنامه بين 3500 دانش آموز توزيع شد، 3318 نفر (8/94%) پرسشنامه را تكميل كردند. داده هاي حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS-10 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در آناليز آماري داده ها از آزمون t و مجذور خي و Odds Ratio for Trend استفاده شد.يافته ها: 62/58 درصد دانش آموزان را پسران و 38/41 درصد را دختران تشکيل مي دادند. 5/26درصد پسران و 5/11درصد دختران سابقه حداقل يک بار مرتبه مصرف مواد را داشتند. شيوع مصرف مواد در پسران به ترتيب الكل 2/16، ترياك 7/11، آرام بخش ها 7/9، حشيش 3/8، مواد نيروزا 2/8، شيره 7/7، LSD 5.8 و هروئين 5/5 درصد و در دختران ترياك 1/5، الكل 5/4، مواد آرام بخش 4/4، حشيش 8/2، مواد نيروزا 2/8، شيره 6/2 و LSD 2 درصد بود. در تمام موارد شيوع مصرف توسط پسران به طور معني دار بيشتر از دختران بود (P<0.0001). مشخص گرديد كه جنس مذكر مي­تواند به عنوان يك عامل خطر در كاهش فواصل مصرف برخي از مواد مخدر مطرح باشد، يعني پسران نسبت به دختران در فواصل زماني كوتاهتري به مصرف مواد مي پردازند (P<0.005) اما اين رابطه در مورد پايه تحصيلي معني دار نبود. تمايل به ترک در پسران (8/40 درصد) بيش از دختران (2/26) و اين اختلاف معني دار بود. بيشترين گزينه انتخابي براي ترک، خود درماني و براي حل مشکل اعتياد بيشترين گزينه، مراجعه به يک دوست صميمي و در مرحله بعد پدر و مادر بوده است. فراواني آموزش گرفته شده در پسران بيشتر از رييس مدرسه و معلم پرورشي و کمترين آموزش دريافتي از معلم آموزش بهداشت بوده است.نتيجه گيري: سوء مصرف مواد در سنين جواني به طور جدي بالاست. جدا از مواد مخدر و الكل توجه به ساير مواد نيز الزامي است. شيوه آموزش سازمان يافته همراه با پس خوراند نتايج حاصله مي تواند کمک كننده باشد. نقش جدي تر معلمين بهداشت مدارس بايستي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به تمايل به ترك لازم است تمهيدات لازم براي آگاهي و جلب نظر مصرف كنندگان براي مراجعه به مراكز قابل اطمينان جهت ارائه خدمات مشاوره اي و توان بخشي و سم زدايي انجام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضیاالدینی، س.، و زارع زاده، ع.، و حشمتی، ف. (1385). شیوع سوء مصرف و اعتیاد به مواد و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان سال آخر. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(2), 84-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52774Vancouver : کپی

ضیاالدینی سیدحسن، زارع زاده علیرضا، حشمتی فرزاد. شیوع سوء مصرف و اعتیاد به مواد و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان سال آخر. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2022January21];13(2):84-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52774IEEE : کپی

ضیاالدینی، س.، زارع زاده، ع.، حشمتی، ف.، 1385. شیوع سوء مصرف و اعتیاد به مواد و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان سال آخر. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(2), pp.84-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52774. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 687 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی