نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1399 , دوره  30 , شماره  1 ; از صفحه 109 تا صفحه 119 .
 
عنوان مقاله: 

مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L. ) در دشت تبریز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های سورگوم، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ ها در تمامی صفات مورد بررسی به جز طول برگ، نسبت وزن خشک برگ به ساقه و نسبت وزن تر ساقه به وزن تر کل بوته اختلاف معنی داری وجود داشته و تأثیر تیمار شوری بر روی صفات طول برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، نسبت وزن تر ساقه به وزن تر کل بوته معنی داری بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد با اعمال تنش شوری مقدار این صفات کاهش یافتند. در این تحقیق، ژنوتیپ های اصلاح شده پگاه و KFS2 نسبت به ژنوتیپ های رایج وزن تر بوته، تعداد برگ، قطر ساقه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و نسبت وزن تر برگ به کل بوته بیشتری داشتند اما، از نظر ارتفاع بوته ژنوتیپ پگاه و ژنوتیپ رایج جلفا بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. تفاوت های ژنوتیپ ها از نظر صفات مختلف نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی مطلوب در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه سورگوم است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منیری فر، ح.، و رشیدی، و.، و حسن زاده، م.، و قربی، م.، و قاسمی، س. (1399). مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L. ) در دشت تبریز. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی), 30(1 ), 109-119. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527329Vancouver : کپی

منیری فر حسن، رشیدی ورهرام، حسن زاده مریم، قربی مژگان، قاسمی سعید. مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L. ) در دشت تبریز. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی). 1399 [cited 2022May27];30(1 ):109-119. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527329IEEE : کپی

منیری فر، ح.، رشیدی، و.، حسن زاده، م.، قربی، م.، قاسمی، س.، 1399. مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L. ) در دشت تبریز. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی), [online] 30(1 ), pp.109-119. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527329. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی