برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحلیل عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان دلفان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
رویکرد کارآفرینی از راهبردهای مهم توسعه روستایی است که در دهه های اخیر برای غلبه بر مسایل اقتصادی-اجتماعی پیش روی جوامع روستایی، موردتوجه قرارگرفته است. این رویکرد که تمایل به سمت نوآوری، ریسک پذیری و پیش نگری دارد، ذاتی یک فرد یا جامعه نیست و علاوه بر آن یک رویداد شانسی و تصادفی هم نیست بلکه پدیده ای است که شرایط محیطی که عملیات در آن صورت می گیرد (در قالب سطوح مختلف) تعیین کننده است. در همین ارتباط این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی در پی دستیابی به وضعیت ساختارهای مختلف توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان دلفان است. جامعه آماری این پژوهش 77556 نفر جمعیت روستایی این شهرستان است که بر اساس جدول مورگان 382 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه بندی-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه ای است که پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که مقدار آن (85/0) به دست آمد. یافته های حاصل از تحلیل آماری داده ها نیز نشان داد که ناحیه موردمطالعه، ساختارهای مناسبی برای توسعه کارآفرینی ندارد علاوه بر این امکانات و ظرفیت های موجود هم به صورت یکپارچه شکل نگرفته اند و به لحاظ فضایی از الگوی متعادلی تبعیت نکرده است. عرصه های نزدیک به شهر و واقع در مسیرهای اصلی از شرایط نسبتا بهتری برخوردار هستند. برای تعیین مکانیزم اثرگذاری ساختارها نیز از مدل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد که نتایج آن نشان داد که ارتباط مولفه زیرساختی-فضایی با توسعه کارآفرینی مستقیم و تاثیرگذاری آن بیشتر از دیگر مولفه های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ویژگی های فردی است که ارتباطی غیرمستقیم و اثرگذاری پایین تری نسبت به مولفه زیرساختی-فضایی در توسعه کارآفرینی ناحیه دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیدپور، ف.، و رحمانی فضلی، ع.، و عزیزپور، ف. (1399). تحلیل عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان دلفان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 9(1 (پیاپی 31) ), 21-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527268Vancouver : کپی

امیدپور فردوس، رحمانی فضلی عبدالرضا، عزیزپور فرهاد. تحلیل عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان دلفان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 1399 [cited 2022January22];9(1 (پیاپی 31) ):21-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527268IEEE : کپی

امیدپور، ف.، رحمانی فضلی، ع.، عزیزپور، ف.، 1399. تحلیل عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان دلفان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی, [online] 9(1 (پیاپی 31) ), pp.21-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527268. 

 
بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی