برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 291 تا صفحه 308 .
 
عنوان مقاله: 

نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان
 
چکیده: 
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند که در سال 96 در این وزارت مشغول به خدمت بودند. از این جامعه تعداد 210 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با استفاده از ابزار سنجش خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاپ( 1983)، پرسش نامه معنویت محیط کار میلیمن، کاپلوسکی، و فرگوسن(2003) و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون(1973) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده با کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و معنی داری وجود داد(01/0P ). بین معنویت محیط کار با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(01/0P ). همچنین، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که ضریب تعیین متغیرهای عملکرد خانواده و معنویت محیط کار 51 درصد از واریانس کیفیت زندگی کاری راپیش بینی می کنند. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقویت ارزش های معنوی در محیط کار و عملکرد مطلوب و سالم خانواده می تواند نقش مهمی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، س. (1397). نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش, 5(2 ), 291-308. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525957Vancouver : کپی

زارعی سلمان. نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش. 1397 [cited 2021November27];5(2 ):291-308. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525957IEEE : کپی

زارعی، س.، 1397. نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش, [online] 5(2 ), pp.291-308. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525957. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی