نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گیلان
 
چکیده: 
هدف: با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات، می توان زمینه را برای تدوین برنامه های مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات فراهم کرد. هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان در نیمسال اول تحصیلی 94-1393 بود. 108 دانشجو به صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب و به پرسشنامه های ادراکات و انتظارات مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده (خدمات آموزشی، پژوهشی و اماکن ورزشی) در مقیاس لیکرت 7 ارزشی (کاملاً مخالف=1 تا کاملاً موافق=7) پاسخ دادند. این پرسشنامه ها پنج بُعد کیفیت خدمات (عناصر عینی، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) را در دو بخش ادراکات و انتظارات مورد سنجش قرار می دهد. روایی صوری ابزار مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ویلکاکسون نشان داد که در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و اماکن ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان امتیاز ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات (وضعیت موجود) به طور معنی داری کمتر از انتظارات آن ها بوده و به عبارتی در هر پنج بُعد بجز بُعد پاسخگویی در بخش پژوهش شکاف منفی وجود دارد (05/0>P). نتیجه گیری: از آنجا که در همه ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده شکاف منفی مشاهده شد، به نظر می رسد که ایجاد کانال های رسمی و غیر رسمی با دانشجویان و همچنین بهبود وضعیت ظاهری، فضا ها و امکانات آموزشی، پژوهشی و اماکن ورزشی برای کاهش یا حذف شکاف مفید باشد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

همتی نژاد، م.، و قلی زاده، م.، و شبانی، س. (1397). مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مدیریت و توسعه ورزش, 7(2 (پیاپی 14) ), 113-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525476Vancouver : کپی

همتی نژاد مهرعلی، قلی زاده محمدحسن، شبانی سپیده. مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مدیریت و توسعه ورزش. 1397 [cited 2022May26];7(2 (پیاپی 14) ):113-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525476IEEE : کپی

همتی نژاد، م.، قلی زاده، م.، شبانی، س.، 1397. مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مدیریت و توسعه ورزش, [online] 7(2 (پیاپی 14) ), pp.113-130. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525476. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی