نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1399 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 83 تا صفحه 91 .
 
عنوان مقاله: 

تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اپی زیاتومی، یکی از مداخلات جراحی در روند زایمان طبیعی است که درد ناشی از اپی زیاتومی مشکلی استرس زا برای مادران بعد از زایمان است. امروزه توجه بیشتر به استفاده از روش های کاهنده درد در طب سنتی مانند عصاره میخک شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی عصاره هیدروالکلی غنچه های گیاه میخک بر میزان درد زخم اپی زیاتومی زایمان طبیعی انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال 1398 بر روی 80 نفر از مادران زایمان نموده در بیمارستان های شهر فردوس، گناباد و مشهد انجام شد. افراد با استفاده از بلوک بندی تصادفی به دو گروه مداخله و دارونما تقسیم شدند. گروه مداخله عصاره میخک و گروه دارونما آب مقطر دریافت نمودند. واحدهای پژوهش در دو گروه محلول های مورد نظر را 2 بار در روز به مدت 10 روز بعد از زایمان دریافت نمودند. جهت گردآوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و مامایی و ابزار های استاندارد شده دیداری درد و مک گیل استفاده شد. میزان درد در چندین مرحله (قبل از شروع مداخله، روز چهارم و دهم بعد از زایمان) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی زوجی و کای دو انجام شد. انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میزان درد قبل از شروع مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (77/0=p). میزان درد در دو گروه در روزهای چهارم (00/0=p) و دهم بعد از زایمان (00/0=p) اختلاف آماری معنی داری را نشان داد. نتیجه گیری: استفاده از عصاره میخک سبب کاهش شدت درد زخم اپی زیاتومی پس از زایمان می شود، بنابراین استفاده از آن پس از انجام اپی زیاتومی برای کاهش درد توصیه می شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رجب زاده، س.، و رحمانی بیلندی، ر.، و شفاعی بجستانی، ن.، و مظلوم شهری، س. (1399). تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 23(3 ), 83-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525167Vancouver : کپی

رجب زاده سعیده، رحمانی بیلندی رقیه، شفاعی بجستانی نگار، مظلوم شهری سیدبهنام. تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1399 [cited 2022August07];23(3 ):83-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525167IEEE : کپی

رجب زاده، س.، رحمانی بیلندی، ر.، شفاعی بجستانی، ن.، مظلوم شهری، س.، 1399. تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 23(3 ), pp.83-91. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525167. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی