برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 195 تا صفحه 217 .
 
عنوان مقاله: 

طرحی الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اداره کل تربیت بدنی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف از این پژوهش، تحلیل و مدل سازی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر توسعه ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی-همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی اساتید تربیت بدنی، مدیران و کارشناسان حوزه ورزش دانشگاهی (دولتی) تشکیل می دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل-سازی معادلات ساختاری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردید (328=n). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه (نیمه هدایت شده) و پرسشنامه محقق ساخته (112 گویه) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 17 متخصص دانشگاهی؛ و پایایی و روایی سازه آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص های برازش مدل سازی تایید گردید. از آزمون های کالموگراف-اسمیرنف و فریدمن (SPSS20)؛ و مدل سازی معادلات ساختاری (Amos20) جهت تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. تحلیل مسیر نشان داد که عوامل محیطی به ترتیب ضرایب اثر بر مدیریت توسعه ورزش (91/0)، منابع توسعه عوامل فردی (77/0)، (62/0) و مشارکت ورزشی (07/0) اثر مثبت و معنی داری داشت. همچنین مدیریت توسعه ورزش به ترتیب ضرایب اثر بر مشارکت ورزشی (95/0)، عوامل فردی (73/0) و منابع توسعه (37/0) دارای اثر مثبت و معنی داری بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منافی، ف.، و رمضانی نژاد، ر.، و گوهررستمی، ح.، و پورکیانی، م.، و دستوم، ص. (1398). طرحی الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران. مدیریت ورزشی (حرکت), 11(2 ), 195-217. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=524992Vancouver : کپی

منافی فریدون، رمضانی نژاد رحیم، گوهررستمی حمیدرضا، پورکیانی محمد، دستوم صلاح. طرحی الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران. مدیریت ورزشی (حرکت). 1398 [cited 2021December09];11(2 ):195-217. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=524992IEEE : کپی

منافی، ف.، رمضانی نژاد، ر.، گوهررستمی، ح.، پورکیانی، م.، دستوم، ص.، 1398. طرحی الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران. مدیریت ورزشی (حرکت), [online] 11(2 ), pp.195-217. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=524992. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی