نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  13 , شماره  53 ; از صفحه 73 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

كلونينگ ژن بيان كننده آنتي ‌ژن سطحي 1(SAG1) توكسوپلاسما گوندي و ترانسفورماسيون آن در دو سويه DH5a و TG1 اشرشياكلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماري توكسوپلاسموزيس توسط تك ياخته انگلي به نام توكسوپلاسماگوندي (Toxoplasma gondii) ايجاد مي‌شود.SAG1 Surface Antigen 1))، آنتي ‌ژن اختصاصي ـ مرحله ‌اي است كه فقط در مرحله تاكي زوئيت وجود دارد و در مراحل اسپوروزئيت و برادي زوئيت وجود ندارد و به مقدار فراوان و به طور يكنواخت بر روي سطح داخل و خارج سلولي تاكي‌زوييت‌ها توزيع شده است. اين آنتي‌ژن داراي دو گليكوفرم است و آنتي‌ژن، كاملا conformational است. ژن كد كننده SAG1، به صورت Single copy بوده و هيچ اينتروني ندارد. SAG1، ايمونوژنيك‌ترين ساختار تاكي‌زوئيت T.gondii است و به همين خاطر در چندين روش تشخيصي و براي تهيه واكسن نوتركيب و زير واحدي عليه بيماري توكسوپلاسموزيس، استفاده شده و مورد توجه بوده است. هدف از اين مطالعه، كلون كردن قطعه SAG1 در پلاسميد PTZ57R و ترانسفورم كردن پلاسميد نوتركيب در سويه‌هاي DH5α و TG1 باكتري‌هاي E.coli مي‌باشد. روش بررسي: اين تحقيق يك مطالعه تجربي مي‌باشد. براي اين كار، ابتدا انگل توكسوپلاسما در صفاق موش سوري تكثير داده و آنگاه انگل با PBS(Phosphate buffered saline) شستشو داده شد. جهت تهيه و نگهداري انگل، از موش سوري ماده استفاده شد.  DNA( (Deoxyribonucleic acid ژنومي توكسوپلاسما، با روش فنل ـ كلر فرم، استخراج شده، سپس با كمك پرايمرهاي اختصاصي ويژه ژن SAG1، ژن مورد نظر با روش PCR ( (Polymrase chain reaction تكثير شد و با استفاده از ژل آگاروز، محصول PCR، الكتروفورز شده و اندازه ژن تكثير شده با استفاده از ماركر تعيين شد. محصول PCR با استفاده از كيت تجارتي، خالص شده و سپس به كمك آنزيم T4DNA Ligase، محصول PCR به داخل يك كلونينگ وكتور كلون شد. در نهايت پلاسميد نوتركيب به داخل سلولهاي مستعد E.coli دو سوش TG1 و DH5α ترانسفورم شد. يافته‌ها: نمونه DNA خالص سازي شده با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي ژن SAG1، PCR گرديد. محصول PCR به صورت يك باند bp960 (960جفت باز) در ژل آگاروز 1% مشاهده گرديد. محصول PCR درون پلاسميد PTZ57R، كلون گرديد، سپس پلاسميد نوتركيب درون باكتري اشرشياكلي سوش‌هاي TG1، DH5α ترانسفورم گرديد. براي شناسايي پلاسميد نوتركيب، ابتدا به كمك ژن مقاومت به آنتي‌بيوتيك، كلوني‌هاي حاوي پلاسميد نوتركيب روي محيط LB جامد حاوي (5- bromo-4 chloro-3 indolyl beta diGalactopyranosid) XGAL ، IPTG(Isopropyl-beta-dithio Galactopyranosid) و آمپي‌سيلين جداسازي گرديدند، سپس پلاسميد نوتركيب استخراج شد و با روش PCR، ژن مورد نظر تاييد گرديد. پلاسميد نوتركيب حاوي ژن SAG1 تحت تاثير برش آنزيمي قرار گرفت كه قطعات bp2982 و bp864 بدست آمده نيز نشانه تاييد كار مي‌باشد. كلوني‌هاي TG1 و DH5α كه در محيط LB رشد كرده بودند، شمارش گرديدند و ميانگين و انحراف معيار براي اين دو سويه در هر پليت براساس آزمون آماري Mannwhitny مقايسه گرديد. نتيجه‌گيري: نتايج نشان داد كه پلاسميد PTZ57R و استرين TG1 اشرشياكلي بكار رفته در اين تحقيق، براي نگهداري ژن SAG1 مناسب مي‌باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینیان خسروشاهی، ک.، و غفاری فر، ف.، و شریفی، ز.، و دیلمی اصل، ع.، و صلح جو، ک. (1385). کلونینگ ژن بیان کننده آنتی ‌ژن سطحی 1(SAG1) توکسوپلاسما گوندی و ترانسفورماسیون آن در دو سویه DH5a و TG1 اشرشیاکلی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 13(53), 73-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52464Vancouver : کپی

حسینیان خسروشاهی کامی، غفاری فر فاطمه، شریفی زهره، دیلمی اصل عبدالحسین، صلح جو کاووس. کلونینگ ژن بیان کننده آنتی ‌ژن سطحی 1(SAG1) توکسوپلاسما گوندی و ترانسفورماسیون آن در دو سویه DH5a و TG1 اشرشیاکلی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1385 [cited 2022August19];13(53):73-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52464IEEE : کپی

حسینیان خسروشاهی، ک.، غفاری فر، ف.، شریفی، ز.، دیلمی اصل، ع.، صلح جو، ک.، 1385. کلونینگ ژن بیان کننده آنتی ‌ژن سطحی 1(SAG1) توکسوپلاسما گوندی و ترانسفورماسیون آن در دو سویه DH5a و TG1 اشرشیاکلی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 13(53), pp.73-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52464. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی