برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1384 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 54 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي توزيع زماني بارش استان خراسان بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

تاثير الگوي توزيع زماني بارش در طراحي سدهاي بزرگ، شبکه جمع آوري رواناب شهري، آبگذرها، زهکش ها و پتانسيل سيل خيزي و همچنين فرسايش خاک از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين تحقيق، براي تعيين الگوي توزيع زماني بارش در استان خراسان بزرگ از گراف هاي باران نگاري 18 ايستگاه باران سنجي ثبات استفاده شده است. عمق بارش در فواصل زماني مشخص از گراف هاي باران نگاري به ازاي هر پايه زماني استخراج و بارش به چهار چارک تقسيم شد. با اعمال روش رتبه بندي، الگوي توزيع زماني بارش ها در پايه هاي زماني 1، 3، 6، 9، 12، 18 و 24 ساعته به دست آمد. سپس منحني مقدار بارندگي در مدت زمان وقوع بي بعد شده، درصد بارش در چهار چارک زماني محاسبه و به هر چارک رتبه اي اختصاص داده شد به طوري که بيشترين درصد بارش رتبه 1 گرفت. در نهايت، با ميانگين گيري از رتبه هاي دريافتي توسط چارک ها و درصد عمق بارش اتفاق افتاده در هر رتبه، ضمن تعيين رتبه شاخص، الگوي نهايي هر تداوم (پايه زماني) مشخص گرديد. براي تعيين ميزان دقت الگوهاي به دست آمده و ارزيابي آماري آنها بعد از تشکيل جدول توافقي از آزمون کاي اسکوئر استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که در استان خراسان بزرگ: الف) در اغلب بارش هاي کوتاه مدت، شدت بارندگي در %25 اول بارش حداکثر مي باشد، ب) در بارش هاي بلند مدت بيشترين عمق بارش در %25 دوم به وقوع مي پيوندد ج) به طور کلي در استان هاي خراسان که از نظر اقليمي خشک و نيمه خشک مي باشند، در نيمه اول بارندگي بيش از 50 درصد بارش اتفاق مي افتد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

حاتمی یزدی، ا.، و تقوایی ابریشمی، ع.، و قهرمان، ب. (1384). الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ. تحقیقات منابع آب ایران, 1(3), 54-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52074Vancouver : کپی

حاتمی یزدی ابوذر، تقوایی ابریشمی علی اصغر، قهرمان بیژن. الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ. تحقیقات منابع آب ایران. 1384 [cited 2021April14];1(3):54-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52074IEEE : کپی

حاتمی یزدی، ا.، تقوایی ابریشمی، ع.، قهرمان، ب.، 1384. الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ. تحقیقات منابع آب ایران, [online] 1(3), pp.54-64. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52074>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی