نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ زيست سازگار بر پايه پلي دي متيل سيلوكسان و پلي 2-هيدروكسي اتيل متاكريلات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است