برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه هاي زنجان با تاكيد بر نقش تربيت بدني و ورزش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در كشور ما علي رغم تمايل به شركت در برنامه هاي ورزشي، نقش ورزش در گذران اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجويان بسيار كم است. از اين رو، هدف از انجام اين پژوهش بررسي و مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر زنجان با تاكيد بر ورزش و فعاليت هاي جسماني بوده است. مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع مقطعي و جامعه آماري شامل 6284 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه هاي زنجان (علوم پزشكي، آزاد و ملي زنجان) بود كه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه، تعداد 384 نفر از آن ها به روش تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه آماري برگزيده شدند. جهت گردآوري اطلاعات از پرسش نامه استفاده گرديد كه پايايي به روش آلفاي كرونباخ (79/0=ra) تعيين شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي آماري توصيفي (ميانگين، فراواني و ضريب همبستگي) و استنباطي (آزمون ناپارامتريك كروسكال - واليس) استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد كه در ميان فعاليت هاي اوقات فراغت، شنيدن موسيقي، تماشاي تلويزيون و هم صحبتي با دوستان به ترتيب در اولويت هاي اول تا سوم و پرداختن به ورزش در اولويت دهم قرار داشت. اما در زمينه ميزان علاقه دانشجويان، ورزش جايگاه سوم را داشت. از سوي ديگر، بررسي روابط بين متغيرها نشان داد كه بين نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان سه دانشگاه در فعاليت هاي مذهبي، ديدار اقوام، تمرين ساز و آواز، تماشاي ويدئو، قدم زدن و گردش كردن، هم صحبتي با دوستان، سياحت و زيارت تفاوت معني داري وجود دارد (p<0.05). نتيجه گيري: فعاليت هاي غير حركتي مانند تماشاي تلويزيون و ... سهم عمده اي از ساعات فراغت دانشجويان را به خود اختصاص داده و ورزش در فعاليت هاي فراغتي جاري آن ها جايگاه درخور توجهي نداشت. از سوي ديگر، تفاوت در نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان در دانشگاه ها را مي توان به تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي و علايق دانشجويان و هم چنين تفاوت امكانات و برنامه هاي اوقات فراغت دانشگاه ها نسبت داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحمانی، ا.، و پوررنجبر، م.، و بخشی نیا، ط. (1385). بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 5(3 (پی در پی20)), 209-216. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51882Vancouver : کپی

رحمانی احمد، پوررنجبر محمد، بخشی نیا طیبه. بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1385 [cited 2022January24];5(3 (پی در پی20)):209-216. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51882IEEE : کپی

رحمانی، ا.، پوررنجبر، م.، بخشی نیا، ط.، 1385. بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 5(3 (پی در پی20)), pp.209-216. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51882. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 318 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی