برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روش ارجح زايمان و عوامل موثر بر آن، از ديدگاه زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني و كلينيك هاي خصوصي شهر رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در اغلب موارد، زايمان طبيعي، بهترين نوع زايمان بوده اما در چند دهه اخير در اكثر كشورهاي جهان، سزارين رشد فزاينده اي يافته است. اين در حالي است كه در بسياري از موارد، دلايل علمي تعيين كننده نوع زايمان نيست و اكثر سزارين ها بنا به درخواست خانم هاي باردار صورت مي گيرد. يكي از راه هاي كاهش سزارين، شناسايي علل تمايل خانم هاي باردار به زايمان سزارين، مي باشد. بنابراين در اين مطالعه روش ارجح زايمان و عوامل موثر بر آن از ديدگاه خانم هاي باردار مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين پژوهش مقطعي 256 زن باردار به صورت پي در پي با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته از طريق مصاحبه رو در رو از نظر انتخاب روش زايماني، عوامل موثر در انتخاب نوع زايمان و هم چنين ميزان آگاهي در زمينه انواع زايمان مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي مركزي، پراكندگي، آزمون
t، آناليز واريانس يك طرفه و مجذور كاي صورت گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد
%31.25 از خانم هاي باردار، سزارين و %68.75 زايمان طبيعي را انتخاب كردند. بيشترين دليل انتخاب زايمان سزارين، ترس از درد شديد ناشي از زايمان طبيعي (%52.5) و بيشترين دليل انتخاب زايمان طبيعي عوارض بالاي سزارين (%42) بيان شده بود. آزمودني ها در مجموع به %45.5 سوالات آگاهي پاسخ صحيح دادند.
نتيجه گيري: مهم ترين علت تمايل زنان به زايمان سزارين ترس از درد شديد ناشي از زايمان طبيعي و عدم آگاهي از عوارض سزارين بوده و بهترين راه حل اين مشكل، آشنا نمودن خانم هاي باردار با عوارض سزارين و ترويج و استفاده از روش هاي دارويي و غيردارويي تسكين درد زايمان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 361
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی