برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1383 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 117 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير جيبرليک اسيد بر كشت مريستم سيب پا كوتاه گمي آلماسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي افزايش درون شيشه اي پايه پا كوتاه سيب رقم 'گمي آلماسي' (همگروه بومي آذربايجان) از مريستم با 2 سرآغازه برگي براي كشت استفاده شد. در مرحله استقرار كشت از محيط نيم غلظت MS تكميل شده با 0.4 ، 0.6  و 0.8 ميلي گرم در ليتر جيبرليک اسيد ((GA3 و 0.1 ميلي گرم در ليتر ايندول بوتيريک اسيد (IBA) و 0.2 ميلي گرم در ليتر بنزيل آمينوپيورين (BAP) و 20 گرم در ليتر سوربيتول استفاده شد. نتايج به دست آمده از مرحله استقرار كشت نشان داد كه از نظر توليد برگ و پينه اختلاف معني داري بين غلظت هاي مختلف GA3 وجود ندارد ولي غلظت 0.4 ميلي گرم در ليتر آن باعث افزايش رشد مريستم شد. در مرحله پرآوري نيز از محيط نيم غلظت MS تكميل شده با 0 و 0.1 ميلي گرم در ليتر GA3 و 0.5 ميلي گرم در ليتر BAP و 0.1 ميلي گرم در ليتر IBA استفاده شد. نتايج به دست آمده از مرحله پرآوري نشان داد كه غلظت 0.1 ميلي گرم در ليتر GA3 به همراه ساير تنظيم کننده هاي رشد باعث افزايش تعداد جوانه و طول شاخساره شد. در مرحله ريشه زايي از شاخساره هايي به طول 2 سانتي متر و قطر يك ميلي متر استفاده شد. در اين مرحله از محيط كشت يک سوم MS به صورت (جامد و مايع) و غلظت هاي 0، 1، 2 و 3 ميلي گرم در ليتر IBA استفاده شد. نتايج به دست آمده از مرحله ريشه زايي نشان داد كه از نظر ويژگي هاي اندازه گيري شده (درصد ريشه زايي، طول ريشه، تعداد ريشه و ميزان پينه دهي) بين نوع محيط كشت و غلظت هاي IBA اختلاف معني داري وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد كه غلظت 3 ميلي گرم در ليتر IBA بيشترين تاثير را روي ويژگي هاي اندازه گيري شده داشت و در اين غلظت توليد پينه كاهش يافت و نيز استفاده از محيط جامد سبب افزايش در ويژگي هاي اندازه گيري شده و كاهش توليد پينه شد. نتايج به دست آمده از برهمکنش هاي نشان داد كه تركيب تيماري محيط جامد با غلظت هاي 0 و 3 ميلي گرم در ليتر IBA و محيط مايع با 1 ميلي گرم در ليتر IBA بهترين اثر را در ريشه زايي ريز قلمه ها داشته و فراواني تعداد ريشه در محيط مايع با غلظت 1 ميلي گرم در ليتر IBA بيشتر از بقيه بود و در محيط جامد با غلظت 3 ميلي گرم در ليتر IBA كمترين ميزان پينه زايي با بيشترين ميزان طول ريشه به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

وجودی، ل.، و خسروشاهلی، م.، و گریگوریان، و.، و دادپور، م.، و مطلبی آذر، ع. (1383). بررسی تاثیر جیبرلیک اسید بر کشت مریستم سیب پا کوتاه گمی آلماسی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران, 5(3), 117-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51855Vancouver : کپی

وجودی لیما، خسروشاهلی محمود، گریگوریان وازگین، دادپور محمدرضا، مطلبی آذر علیرضا. بررسی تاثیر جیبرلیک اسید بر کشت مریستم سیب پا کوتاه گمی آلماسی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 1383 [cited 2021April11];5(3):117-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51855IEEE : کپی

وجودی، ل.، خسروشاهلی، م.، گریگوریان، و.، دادپور، م.، مطلبی آذر، ع.، 1383. بررسی تاثیر جیبرلیک اسید بر کشت مریستم سیب پا کوتاه گمی آلماسی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران, [online] 5(3), pp.117-128. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51855>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی