برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر عصاره زعفران (Crocus sativus) بر كسب و بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين در موش هاي كوچك آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی فیزیولوژی و بیوفیزیک، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تاكنون تاثير زعفران بر اثرات سرخوشي آور مورفين مورد بررسي قرار نگرفته است. در تحقيق حاضر، اثر عصاره آبي كلاله گل زعفران (Crocus sativus) بر كسب و بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين در موش هاي كوچك آزمايشگاهي نر نژاد N - MARI در محدوده وزني 25 - 20 گرم بررسي شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت تجربي بر روي 136 سر موش كوچك آزمايشگاهي نر كه به طور مساوي در 17 گروه تقسيم شدند (8 سر در هر گروه)، انجام گرديد. در آزمايش اوليه، مقادير متفاوت مورفين و يا عصاره گياه به حيوانات تزريق شد تا مشخص شود كه آيا مورفين و يا عصاره گياه توانايي القاي ترجيح مكان شرطي شده را در اين دستگاه دارند يا خير؟ در بخش دوم آزمايش ها، ابتدا حيوانات مقادير متفاوت عصاره و پس از 30 دقيقه دوز موثر مورفين را دريافت كردند تا اثر عصاره بر كسب ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين بررسي شود. براي بررسي اثر عصاره گياه بر بيان ترجيح مكان شرطي شده، حيوانات در روزهاي آموزش فقط دوز موثر مورفين را دريافت كردند و در روز آزمون 30 دقيقه قبل از شروع آزمايش، مقادير متفاوت عصاره را دريافت كردند. يافته ها در بين گروه هاي مختلف با استفاده از آزمون آماري آناليز - واريانس يك طرفه مقايسه شد.
يافته ها: آزمايش ها نشان داد كه تجويز مورفين (
1 mg/kg، 2، 4 و 8) باعث افزايش زمان سپري شده در قسمت دريافت مورفين گرديد (ترجيح مكان شرطي شده) (p<0.001). اين افزايش در گروه دريافت كننده دوز (mg/kg 4 و 8) مورفين كاملا معني دار بود. تجويز عصاره با دوز (50 mg/kg) نسبت به گروه سالين باعث بروز ترجيح مكان شرطي شده گرديد (p<0.01). تجويز عصاره گياه مذكور با دوزهاي فوق قبل از تجويز مورفين (8 mg/kg) سبب كاهش معني دار زمان سپري شده در قسمت دريافت دارو در دوز 100 mg/kg  گرديد (p<0.05). هم چنين تجويز عصاره به حيواناتي كه در روزهاي القاي شرطي شدن، مورفين با دوز (8 mg/kg) دريافت كرده بودند، سبب افزايش بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين گرديد كه اين افزايش در دوز 50 mg/kg عصاره كاملا معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: از اين آزمايش ها استنباط مي شود كه عصاره كلاله گل زعفران سبب تضعيف كسب و تقويت بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين مي گردد. هم چنين، اين عصاره به تنهايي سبب بروز ترجيح مكان شرطي شده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی