نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت گيرنده هاي استروژن و پرولاكتين در سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 
زمينه و هدف: وجود گيرنده هاي هورموني در سلول هاي سرطاني از جنبه هاي مختلف حائز اهميت است. بررسي وضعيت گيرنده هاي استروژني در ارزيابي پاسخ سلول هاي سرطاني پستان به هورمون درماني مهم است. در سال هاي اخير مطالعات بسياري روي گيرنده هاي پرولاكتين به خصوص در سرطان پستان انجام شده است. هدف مطالعه حاضر بررسي وضعيت گيرنده هاي استروژن و پرولاكتين در نمونه هاي سرطان پستان است. مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي چهل نمونه سرطان پستان مورد بررسي قرار گرفت. گيرنده استروژن با استفاده از روش اتصال توسط ليگاند راديواكتيو سنجش شد. گيرنده آزاد و تام پرولاكتين با استفاده از پرولاكتين نشاندار شده با يد 125(125I - PRL) سنجش گرديد. براي سنجش گيرنده تام پرولاكتين از محلول كلريد منيزيم (3.5 مولار) استفاده شد. يافته ها: %85 نمونه ها از نوع سرطان مهاجم مجرايي بودند و مشخص شد كه به ترتيب %62.5، %45 و %62.5 موارد داراي گيرنده استروژن، گيرنده پرولاكتين آزاد و گيرنده پرولاكتين تام هستند. 45% سلول هاي توموري مورد مطالعه داراي هر دو گيرنده استروژن و پرولاكتين تام بودند. ارتباط معني داري (p<0.05) بين گيرنده استروژن و گيرنده پرولاكتين آزاد مشاهده شد. هم چنين ارتباط بين گيرنده استروژن و گيرنده پرولاكتين تام نيز معني دار (p<0.05) بود. در اين مطالعه هم چنين مشخص گرديد كه 20% نمونه ها داراي هيچ يك از گيرنده هاي استروژني يا پرولاكتيني نيستند. نتيجه گيري: با در نظر گرفتن وجود گيرنده هاي استروژني و پرولاكتيني در سلول هاي توموري و نقش اين هورمون ها در رشد سلول هاي سرطاني پستان اهميت استفاده از داروهاي ضد استروژني و ضد پرولاكتيني در مهار رشد اين تومورها مشخص مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیرتی ثابت، م.، و کرمی تهرانی، ف. (1385). بررسی وضعیت گیرنده های استروژن و پرولاکتین در سرطان پستان . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 5(3 (پی در پی20)), 137-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51853Vancouver : کپی

سیرتی ثابت مجید، کرمی تهرانی فاطمه. بررسی وضعیت گیرنده های استروژن و پرولاکتین در سرطان پستان . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1385 [cited 2022May21];5(3 (پی در پی20)):137-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51853IEEE : کپی

سیرتی ثابت، م.، کرمی تهرانی، ف.، 1385. بررسی وضعیت گیرنده های استروژن و پرولاکتین در سرطان پستان . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 5(3 (پی در پی20)), pp.137-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51853. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 503 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی